Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Kalendarium pilskie 2018

505 r. potwierdzenia ( 4 marca 1513 roku ) przez króla Zygmunta I Starego, praw miejskich dla Piły
470 r. powstania ( 1548 ) pierwszego cechu w Pile, cechu garncarzy
130 r. śm. ( ok. 1888 ) Antoniego Kiszewskiego, jednego z najwybitniejszych pedagogów polskich XIX w., autora podręczników szkolnych pod zaborem pruskim, propagatora jedwabnictwa, ur. 10.06.1810 r. w Pile
125 r. „studni nieszczęścia” (27.05.1893 ), erupcji kurzawki w centrum miasta, obecnie al. Piastów
95 r. powstania ( 1923 ) w Pile Oddziału Związku Polaków w Niemczech, wchodzącego w skład V Dzielnicy obejmującej Pogranicze i Kaszuby
30 r. rozpoczęcia ( 1988 ) działalności Szpitala Wojewódzkiego, budowanego od 1977 r., obecnie Szpitala Specjalistycznego
15 r. uruchomienia ( 2003 ) monitoringu wizyjnego miasta
10 r. powstania ( 2008 ) centrów handlowych CH. TESCO i Galeria Kasztanowa; Zakończenie budowy kolejnych odcinków obwodnicy śródmiejskiej : al. Niepodległości – al. Wojska Polskiego oraz ul. 14 lutego – ul. Kwiatowa. Rozpoczęcie prac przy budowie Aquaparku
21.01. 25 r.(1993) erygowania parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jako parafii wojskowej, od 1.07.2012 parafia wojskowo – cywilna, ul. Podchorążych 17
31.01. 20 r. ( 1998 ) powstania Poradni Hospicyjnej w Pile jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego pomocy w cierpieniu chorym na nowotwory oraz ich rodzinom
5.02. 20 r. ( 1998 ) powstania Pilskiego Forum Handlowego, którego pierwszym przewodniczącym został Wojciech Młynkiewicz
8.02. 8.02. 70 r. (1948 ) zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Miejskiej, w latach 1975-1998 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a od 1.01.1999 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Wawrzyńca Szumana
11.02. 20 r. utworzenia(1998) Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, stowarzyszenia budującego pilskie hospicjum stacjonarne
24.02. 24.02. 70 r. (1948 ) uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Pile, o uznaniu Biblioteki Miejskiej za publiczną
1.03. 105 r. ur.(1913) Wiktora Juliana Skibickiego, pioniera powojennej farmacji w Pile, Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, zm. 8.01.2007 15 r. śm.(2003) Antoniego Piotra Jachimowicza, lekarza, specjalisty chirurgii ogólnej, dyrektora Szpitala Miejskiego w Pile, ordynatora oddziału chirurgii ogólnej , ur. 2.06.1919
4.03. 4.03. 505 r. ( 1513 ) potwierdzenia praw magdeburskich dla Piły przez Zygmunta I Starego. Na wniosek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, dzień ten od 1998 r. obchodzony jako Dzień Miasta
Dzień Miasta , obchodzony po raz piętnasty, ustanowiony w 1998 roku na wniosek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły
7.04. 35 r. śm. ( 1983 ) Jerzego Kossowskiego, profesora matematyki, wicedyrektora pilskiego Liceum Ogólnokształcącego w latach 1946-1976, ur. 8.07.1919
maj 60r. ( 1958 ) powstania Pilskiej Fabryki Żarówek „Lumen”, obecnie Philips Lighting Poland S.A.
1.05. 90 r. ur.(1923) Stanisława Maciejskiego, urzędnika państwowego i samorządowego, przewodniczącego PMRN w Pile, naczelnika Piły, Prezydenta Miasta Piły, zm. 17.11.1993
13.05. 25 r. ( 1993 ) I Pilskich Targów Promocyjnych, obecnie Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw
14.05. 20 r. ( 1998 ) podpisania w Pile paktu przyjaźni miedzy Piłą a rosyjskim Kronsztadem, Miastem położonym niedaleko Sankt Petersburga
25.05. 15 r. ( 2003 ) instalacji Kolegiackiej Kapituły Pilskiej przy kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych
27.05. 125 r. 9 1893 ) „studni nieszczęścia”, erupcji kurzawki, obecnie al. Piastów
1.06. 75 r. ur.(1943) Zofii Minny Adamczewskiej, nauczyciela bibliotekarza, długoletniej dyrektorki pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile, członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, zm. 24.10.2015
8.06. 30 r. śm.(1988) Andrzeja Lejszysa rzeźbiarza, twórca pomnika Stanisława Staszica w Parku Miejskim, pomnika więźniów obozu „Albatros”, tablicy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej na budynku Muzeum Okręgowego, ur. 6.03.1945
4.07. 4.07. 105 r. ur. ( 1913 ) Romana Zaranka, rzemieślnika, prowadzącego w latach 1948 -1988,. zakład fotograficzny „Foto Zaranek”, nestora pilskich fotografów, kronikarza wydarzeń i przemian zachodzących w mieście, zm.14.08.2001 r., pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Piły, któremu godność nadano 4 marca 2000 r.
22.07. 60 r. ( 1958 ) otwarcia na Gwdzie Mostu Chrobrego
1.08. 100 r. ur.(1913) Władysławy Borkowskiej, plastyka, pedagoga, zm. 26.02.1988
10.08. 25 r. ( 1993 ) erygowania parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, ul. Rynek Koszycki 1
11.08. 20 r. śm. ( 1998 ) Kazimierza Helona, proboszcza i organizatora parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile, budowniczego Parafialnego Domu Opieki Społecznej, ur. 24.07.1939
29.08. 29.08. 10 r. śm. ( 2008 ) Zygmunta Borasa, humanisty, historyka, nauczyciela akademickiego, prof. dr hab., badacza dziejów Piły i regionu nadnoteckiego, współtwórcy pilskiej prasy regionalnej, długoletni redaktor naczelny „Rocznika Nadnoteckiego”, współautor monografii „Piła zarys dziejów” wydanej w 1993 roku, członek honorowy Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, Honorowy Obywatel Miasta Piły, uchwała XVII/212/04 Rady Miasta Piły z 27 stycznia 2004 roku, ur. 8.07.1927
1.09. 90 r. ur.(1923) Romana Jana Dąbrowskiego, organizatora pilskiego handlu, pierwszego dyrektora SDH „Merkury”, pośmiertnie (2005) wyróżnionego tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły, zm. 8.12.2003
29.09. 25 r. (1993) erygowania parafii pw. św. Jana Bosko, ul. Libelta 3
5.09. 5.09. 105 r. ur. ( 1913 ) Borysa Schnittera, lekarza chirurga, dyrektora pilskiego szpitala w latach 1950 – 1960, zm. 28.09.1978
19.11. 15 r. śm.( 2003 ) Bogdana Toboły, inżyniera budownictwa lądowego, organizatora szkolnictwa zawodowego, pedagoga, działacza społecznego, współorganizatora Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członka honorowego TMMP (1997 ), uznanego pośmiertnie Uchwałą Nr XVII/214/04 Rady Miasta Piły z 27 stycznia 2004 roku - Honorowym Obywatelem Miasta Piły, ur. 5.08.1924
26.11. 10 r.(2008) otwarcia centrum handlowo – rozrywkowego Atrium Kasztanowa
2.12. 90 r. ur.(1923) Adama Grzeszczaka, dr nauk ekonomicznych, założyciela i prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Pile, nauczyciela i dyrektora Technikum Handlowego, działacza społecznego i samorządowego, zm. 17.06.1985
18.12. 100 r. ur.(1918) Zofii Eugenii Narkiewicz, organizatorki pilskiego bibliotekarstwa publicznego, wieloletniej dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, działaczki społecznej, zm. 7.09.1981