Idzikowska Gertruda Sabina


urodziła się 27 października 1927 roku w Dziembówku w powiecie chodzieskim, zmarła 23 stycznia 2005 roku w Pile. Pochowana na cmentarzu komunalnym w Pile, kwatera 4A, rząd 35, grób 14.

Córka Michała Lorenza Zatta i Józefy z domu Piosik. Związek małżeński z Ryszardem Idzikowskim(1927-2003) zawarła w 1946 roku. Dzieci : córka Helena i syn Romuald.

Ukończyła czteroletnią szkołę powszechną w Dziembowie i liczne kursy uprawniające do opieki pielęgnacyjnej nad chorymi. W okresie międzywojennym i w czasie okupacji mieszkała w rodzinnej miejscowości. Odbyła roczną praktykę w prywatnym szpitalu w Schneidemühl. W okresie okupacji pracowała jako pomocnica felczera.

Po wojnie, 13 października 1945r. zamieszkała w Pile. Od 10 lipca do 1 sierpnia 1945r., jako pielęgniarka, zatrudniona była w Izbie Chorych w Pile, przy ul. Chodzieskiej; następnie do 15 lutego 1946r., jako siostra PCK w szpitaliku w Pile. Będąc siłą niewykwalifikowaną, od 12 października 1945r. uczęszczała na kurs dla sióstr Pogotowia Sanitarnego.

Od 10 listopada 1946r. do czerwca 1952r. była pracownikiem kina „Zorza” w Pile, później nieprzerwanie do 31 grudnia 1982r. – bileterką i starszą bileterka w kinie „Iskra” w Pile. Od 1 stycznia 1983r. do 31 sierpnia 1985r pracowała w kinie „Koral” Wojewódzkiego Domu Kultury w Pile. Od 1 września 1985r. do 10 listopada 1987r., do dnia przejścia na emeryturę, ponownie zatrudniła się w kinie „Iskra” w Pile.

Była człowiekiem lewicy. Do 1948r. należała do Polskiej Partii Socjalistycznej, następnie do rozwiązania w 1989, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Działała w ruchu związkowym. Reprezentowała środowisko, jako delegat okręgu poznańskiego (mandat nr 105), na I Zjeździe Krajowym Związku Zawodowego Pracowników Kultury w Warszawie, w dniach 14 i 15 czerwca 1953r. Była delegatem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu, w dniu 15 czerwca 1987r., mandat nr 9.

Była człowiekiem lewicy. Należała do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1948r. aż do rozwiązania w 1989r., do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Była także, od 1946r. członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i członkiem komitetów sklepowych Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile. Udzielała się w Komitecie Mieszkańców na Osiedlu Staszyce.

Od początku, tj. od 18 października 1982r. należała do Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Wielokrotnie pełniła funkcję członka Zarządu : od 16 lutego 1989r. do 18 grudnia 1990r., od 31 maja 1995r. do 5 czerwca 1998r., oraz od października 1998r. do 4 grudnia 2001r.

Uhonorowana została wieloma odznaczeniami, dyplomami i listami gratulacyjnymi, m.in. : Złotym Krzyżem Zasługi 1979r., Srebrną Odznaką Honorową „ Za zasługi dla województwa pilskiego” 1977r., Złotą Odznaką „W służbie narodu” 1977r., Złotą Odznaką Janka Krasickiego 1981r., Medalem „Za udział w walkach w obronie władzy ludowej” 1984r., Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Piły” 1978r., Wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły 1998r., Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w 50 . lecie związku małżeńskiego 1996r.

Była legendą pilskiego kina „Iskra”, postacią powszechnie znaną ze swojej postawy społecznej, pracowitości i uczynności. Działała w wielu organizacjach społecznych, m.in. w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej. Należała do pionierów życia kulturalnego w Pile po drugiej wojnie światowej.

Bibliografia:

Źródła
Archiwum TMMP, teczka Idzikowska Gertruda Sabina Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1996 r. o nadaniu odznaczeń//Monitor Polski. – 1997, nr 9, poz.67

Opracowania
Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Andrzej Milczyński//Piła : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.- 2002, s. 54,56 – 57, 74; [Podziękowanie Dzieci]//Tygodnik Pilski. – 2005, nr 5, s.21.

Opracowała Maria Bochan


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.