Wydawnictwa

Nasze wydawnictwa

Piła w latach 1945-1948 : wybór źródeł na sesję popularną / wybór źródeł Stanisław Żelaźniewicz, red. Andrzej Milczyński.//Współwydawca : Muzeum Okręgowe – 1983. – 24 s. : 20 cm
   Kalendarium życia politycznego i gospodarczego, akcje osiedleńcze, Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, sprawozdania, protokoły, listy, rezolucje.

Z działalności Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Pile w latach 1922-1939 / Roman Chwaliszewski// Współwydawca : Muzeum Okręgowe – 1984. – 16 s. : fot., portr. ; 20 cm.
   Sytuacja społeczno-polityczna Piły i Pogranicza, działalność konsulatu, sylwetki konsulów i personelu, zdjęcia dokumentalne.

40 – lecie powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy: materiały z sesji zorganizowanej 17 maja 1985 w Pile /Współwydawca/: Urząd Wojewódzki – 1985. – 68 s.; 20 cm
    Życie polityczne na ziemiach odzyskanych województwa pilskiego w 40-leciu Polski Ludowej/Stanisław Żelaźniewicz; Przeobrażenia społeczno-polityczne na ziemi nadnoteckiej/Roman Chwaliszewski; Rozwój gospodarczy ziem zachodnich województwa pilskiego w 40-leciu Polski Ludowej/Henryk Rogacki.

Szkice pilskie / red. Roman Chwaliszewski ; oprac. graf. Włodzimiera Kolk-Topczewska. – 1985. – [64] s. : il., rys. (w tym kolor.) ; 14 x 21 cm.
   Album o mieście, architektura, budownictwo, przyroda.

Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Nadnoteckiej : materiały na sesję popularno-naukową / Andrzej Zientarski [et al.]// Współwydawca : Muzeum Okręgowe – 1985. – 23 s. ; 21 cm.
   Zbrodnicza działalność pilskiej placówki Gestapo/Andrzej Zientarski; Obóz jeńców wojennych Albatros w Pile/Jan Kaczmarek; Zbrodnie Selbstschutzu w Wyrzyskiem/Jerzy Jastrzębski; Zbrodnicza działalność na ziemi chodzieskiej w 1039 roku/Zenon Szymankiewicz.

Pomniki i tablice pamiątkowe w Pile / Roman Chwaliszewski// Współwydawca : Muzeum Okręgowe. – 1986. – 16 s.: fot. ; 15×21 cm.
   Opis 43 obiektów, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe.

Piła w źródłach archiwalnych : materiały z sesji naukowej / red. Roman Chwaliszewski. – 1988. – 79,[1]s. : fot. ; 20 cm.
   Zadania polskich archiwów państwowych, omówienie źródeł do dziejów Piły znajdujących się w Archiwum Państwowych w Poznaniu i Bydgoszczy, w archiwach niemieckich – Merserburgu i Berlinie-Dahlem oraz w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu; charakterystyka źródeł pozaarchiwalnych.

Niepospolici pilanie / Roman Chwaliszewski. – 1989. – 23s. : il. ; 20 cm.
   Biogramy 13 pilan : Staszic Stanisław (1755 – 1826): Ksiądz, filozof, działacz społeczny i gospodarczy, pisarz polityczny.- Szuman Pantaleon (1782 – 1849): prawnik, działacz narodowy, parlamentarzysta.- Kiszewski Antoni (1811 [właśc.1810] – 1888): pedagog, propagator jedwabnictwa.- Bocheński Jan Ignacy (1755 – 1812): ksiądz, historyk-regionalista, organizator oświaty.- Czerski Jan (1813 – 1893): ksiądz, twórca sekty religijnej.- Drygas Arnold (1876 – 1906): lekarz, epidemiolog.- Dykiert Zygmunt (1890 – 1981): ksiądz, działacz społeczny i narodowy.- Budnowski Józef (1873 – 1958): pracownik samorządowy, działacz narodowy.- Maza Jan (1909 – 1940): nauczyciel, działacz społeczny.- Ptaszycki Stanisław (1892 – 1940); konsul RP w Pile w l. 1922-1928.- Szwancenberg -Czerny Kazimierz (1895 – 1975): konsul RP w Pile w l. 1928-1932, prawnik, publicysta.- Śmigielski Jerzy (1890 – 1953): konsul RP w Pile w l. 1932-1934.- Drobniak Tadeusz (1894 – 1979): konsul RP w Pile w l. 1934-1939.

Człowiek i Środowisko : materiały sesji popularnonaukowych organizowanych przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Pile/oprac. Leszek Hoffmann// Współwydawca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska. – 1990. – 220 s. ; 20 cm
   Zbiór referatów wygłoszonych na czterech sesjach organizowanych przez TMMP w latach 1987 – 1990 : Ekosystem wody i jej ochrona. – Ekosystem powietrza i jego ochrona. – Energetyka jądrowa a ochrona środowiska. -Hałas, jego źródła i zapobieganie.

Szkice pilskie / red. Tadeusz Heinzel ; oprac. graf. Włodzimiera Kolk-Topczewska. – Wyd.2. – 1990. – [72]s. : fot., rys.(w tym kolor.) ; 14 x 21 cm.:
   2 wydanie albumu.

Szkice pilskie : suplement w jez. niemieckim i angielskim / oprac. Andrzej Milczyński. – 1990. – 15,[12]s. ; 13 x 20 cm

Herb i barwa miasta Piły / Andrzej Milczyński ; oprac.graf. Andrzej Podolak, Anna Mrosczok-Klimowicz ; fot. Aleksander Szczęśniak, Zbigniew Tomczak. – 1999. – 31,[1]s. : fot.kolor. ; 21 cm.- (Biblioteka Pilska)
   Historia herbu i pieczęci miasta od pierwszych zachowanych wizerunków, po ustanowione znaki uchwałą Rady Miejskiej z 29 listopada 1990 rok. Ikonografia herbu, pieczęci i flagi miasta.

Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły / Andrzej Milczyński ; oprac. graf. Andrzej Podolak. – 2002. – 78 s. : fot., portr.kolor. ; 21 cm. (Biblioteka Pilska)
   Historia Towarzystwa, kalendarium ważniejszych wydarzeń 1982-2002, składy władz i biogramy prezesów, nadane godności honorowe, lista członków.

Niech mnie piekło pochłonie : poemat historyczno-fantastyczny/Jerzy Utkin; oprac. graf. Andrzej Podolak. – 2009.-18 s.: il. kolor.; 21 cm

Piła Mówi : dodatek nadzwyczajny „Tygodnika Pilskiego/Jan Arski red.; oprac.graf. Andrzej Światek ; fot. Roman Zaranek – 1984
   Zawiera m.in.: fragm. książki Piotra Zaremby „Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945-50”, Andrzej Milczyński „Pionierzy”, Tadeusz Kowalewski „Czas widziany z warszawskiej ulicy Wspólnej”.

Piła Mówi. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Władysław Wrzask red.; – oprac. graf. Krzysztof Babiacki. – 1985
   Zawiera m.in. : Roman Chwaliszewski „Skąd nasz rodowód ?”, Wiesława Pinkowska „Być narodowi użytecznym”, „O Towarzystwie” Henryk Pankau, Marian Horst, Bogusław Janicki; Andrzej Milczyński „Kronika Piły 1945-1984” oraz wspomnienia pierwszych mieszkańców.

Piła Mówi. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. – 1986
   Artykuły : Bogdan Suchodolski „Być narodowi użytecznym”, Stefania Poradnik „35 lat muzealnictwa w Pile”, Maria Leciej „Rok staszicowski w województwie pilskim”, Jerzy Rumak „Wspomnienia pilskie”.

Piła Mówi. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. – 1987
   Zawiera : Marian Horst „Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie”, wywiad z Zbigniewem Rosińskim wojewodą pilskim, Jan Arski „Gdy Piła przemówiła”.