Archiwum

Zmarł Johannes Schreiber

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci 18 maja, przyjaciela Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i  miasta Piły, naszego przyjaciela, Johannesa Schreibera. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce w Pile, 8 grudnia 2019 roku, w przededniu Jego 90. urodzin.

Kim był ? O tym wielokrotnie pisaliśmy na naszej stronie. Przypomnę jedynie, że 28 lipca 2009 roku w uznaniu zasług, pracy i zaangażowania w kształtowanie nowych relacji pomiędzy dawnymi i obecnymi mieszkańcami Piły wpisany został przez Prezydenta Miasta Piły do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły , a 29 sierpnia 2014 roku uhonorowany przez Burmistrza Miasta Cuxhaven za budowanie nowych relacji niemiecko-polskich, Medalem „ 100.lecia Miasta Cuxhaven”.

W imieniu Zarządu TMMP zapraszam na Mszę św. w intencji śp. Johannesa Schreibera, która odprawiona zostanie 28 maja 2020 roku o godz. 9.00 w kościele pw. św. Antoniego przy ul. Ludowej, w świątyni, która była Jego miejscem modlitwy. Pogrzeb 13 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 na cmentarzu centralnym w Lage/Nadrenia-Północna Westfalia/.

Maria Bochan

schreiber

29.03.2020

listIntencyjny

2.12.2019

Kolejny bezcenny dar

Johannes Schreiber, pilanin, rocznik 1929, 12 grudnia. O jego ukochaniu rodzinnego miasta wszyscy znający Jana dobrze wiedzą. „Siedzę, zamykam oczy i myślę o moim, swoim mieście”. W Schneidemühl mieszkał do stycznia 1945 roku. W rodzinnym mieście ukończył, w marcu 1944 roku, ośmioletnią szkołę podstawową i rozpoczął naukę w zawodzie stolarza. W styczniu 1945 roku opuścił miasto urodzin i po rocznej tułaczce osiadł na stałe w wschodniej części Westfalii, w miejscowości Lage, gdzie mieszka do dzisiaj . Tam założył swoje nowe gniazdo rodzinne i prowadził zakład stolarski.

Od 1957 roku jest członkiem Stowarzyszenia Byłych Pilan Pochodzenia Niemieckiego w Cuxhaven. Początkowo należał do koła w Bielefeld, następnie był jego opiekunem a później delegatem do Zarządu w Cuxhaven. W latach 1998 – 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia. O jego współdziałaniu jako prezesa Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego z członkami Towarzystwa Miłośników Miasta Piły wiele przeczytać można na naszej stronie www. tmmp.pila.pl, w dziale „O mieście. Wspomnienia, relacje”.

28 lipca 2009 roku w uznaniu zasług, pracy i zaangażowania w kształtowanie nowych relacji pomiędzy dawnymi i obecnymi mieszkańcami Piły wpisany został przez Prezydenta Miasta Piły do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły.

Jest darczyńcą książek i obrazów dotyczących Jego miasta znajdujących się w zbiorach TMMP. 7 lipca 2015 roku przekazał cztery roczniki z lat 1957 – 1960 miesięcznika „Deutsch Kroner und Schneidemühler Heimatbrief”.

Podczas naszego ostatniego pobytu w Cuxhaven, 24 sierpnia 2019 roku, obdarował Towarzystwo obrazem olejnym namalowanym w 1957 roku. Jest na nim utrwalony widok miasta sprzed 1945 roku. Przedstawia rzekę Gwdę, zielone bulwary nadrzeczne i wieże kościoła Świętych Janów. Obraz, od jego namalowania do dnia przekazania, był „wspomnieniem” Piły w domu Johannesa Schreibera w Lage.

Z poważaniem Maria Bochan

2.12.2019

140 lat linii kolejowej Poznań – Piła.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej, Kawiarni Dworcowej – Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszam 14 grudnia 2019 (sobota), godzina 17.00 do Kawiarni Dworcowej, Piła, ul. Zygmunta Starego 1, na promocję książki (albumu) pt. „140 lat linii kolejowej Poznań – Piła”, Krzysztofa Springera, prezesa Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa.
Książka ukazała się w 2019 roku, staraniem Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa, dzięki współpracy z samorządami lokalnymi oraz spółkami kolejowymi. Na 100 kartach przedstawiony został rys historyczny linii 354, zdjęcia wszystkich stacji i przystanków (od historycznych po współczesne), a także archiwalne rozkłady jazdy i bilety. Cena książki wynosi 35 zł.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjęli : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły i Koło Emerytów i Rencistów Kolejarzy NSZZ Solidarność w Pile

22.11.2019

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, Firma Interlok i Agencja Cameleon zapraszają na odsłonięcie tablicy „Cmentarz wojenny z lat 1914-1918”, w Pile Leszkowie 29 listopada 2019 roku, o godz. 12.oo (piątek).
Treść tablicy
„Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej, na którym pochowano około 3.000 jeńców z armii państw Ententy, zmarłych w latach 1914-1918 w Niemieckim Obozie Jenieckim w Pile-Leszkowie.
Tu swoje miejsce spoczynku odnaleźli Belgowie, Brytyjczycy, Francuzi, Litwini, Łotysze, Polacy, Rosjanie I Żydzi – przedstawiciele wielu wyznań i religii.
War cemetery from the period of the World War I where around 3,000 captives from the Entente countries, who died between 1914-1918 in the German POW camp in Piła-Leszków, were buried.
This is the eternal resting place of Belgians, the British, the French, Lithuanians, Latvians, Poles, Russians and Jews – representatives of many faiths and religions”.
Autorem projektu tablicy jest artysta plastyk Rafał Łuszczewski.
Będziemy wdzięczni za ofiarę pamięci – przyniesienie znicza.
Z poważaniem, Maria Bochan
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
Artur Łazowy
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

06.11.2019

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu organizatorów upamiętnienia/Stowarzyszenia Effata i Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/ zapraszam   na Mszę św. w intencji śp. Tekli Anny Budnowskiej Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, 10 listopada 2019 roku/niedziela/ o godz. 10.30, kościół pw. św. Stanisława Kostki, ul. Browarna. Po Mszy św. spotkajmy się pod tablicę poświęconej Siostrze przy ul. 11 Listopada 38.

Z poważaniem Maria Bochan

10.09.2019

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Spod znaku Rodła. W 80. rocznicę śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na konferencję naukową pt. „Spod znaku Rodła. W 80. rocznicę śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego”, które odbędzie się 25 września 2019 roku, godz. 11.00 – 14.30 w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile, pl. Staszica 1, sala kameralna.
Na konferencję złożą się wykłady, komunikaty i wystawa. Zaproszenie nasze skierowaliśmy do młodzieży naszego miasta, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, rodzin członków Związku Polaków w Niemczech z Piły i Ziemi Złotowskiej, członków chóru „Halka” z Piły, mieszkańców Piły oraz regionalistów z Wielkopolski. Patronat Honorowy nad konferencją przyjął Prezydent Miasta Piły.

Maria Bochan

Program
„ Spod znaku Rodła. Konferencja naukowa w 80. rocznicę śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego” Piła, 25 września 2019 roku, Regionalne Centrum Kultury, 11.00-14.30
Organizatorzy
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Pile
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły

Partnerzy
Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
Dziekan Dekanatu Piła
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile

Patronat
Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski

Referaty
Współczesne spojrzenie na postać ks. dr Bolesława Domańskiego, prof. dr Zygmunt Szultka
Rola Konsulatu II Rzeczypospolitej Polskiej w Pile, Roman Chwaliszewski Pilski Oddział Związku Polaków w Niemczech, Maria Bochan
Pamiątki Związku Polaków w Niemczech w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile, Marek Fijałkowski
Złotowianie w Gimnazjum w Bytomiu, Jacek Stróżyński
Represje wobec duchowieństwa i ludności Krajny w pierwszych dniach drugiej wojny światowej, ks. dr Jarosław Wąsowicz
Znak Rodła w heraldyce powiatu złotowskiego, dr hab. Jowita Kęcińska – Kaczmarek
Komunikaty
Stowarzyszenie na rzecz uhonorowania ks. Patrona Bolesława Domańskiego,
Zofia Korpusik-Jelonkowa, Jacek Stróżyński
Związek Polaków w Niemczech w upamiętnieniu miasta Piły, Maria Bochan

Moderatorzy
Maria Bochan, Jacek Stróżyński

Impreza towarzysząca
Wystawa „ Oni walczyli o Polskę 1918-1945” patrioci regionu Północnej Wielkopolski” przygotowana przez Biuro Wystaw
Artystycznych i Usług Plastycznych. Ekspozycja przybliża sylwetki bohaterów tamtych trudnych dla Polski dni. Prezentowany
jej część przedstawia sylwetki 19 osób związanych z Piłą i Ziemią Złotowską.

Sprawozdanie z promocji ksiażki

Przedstawiamy relację z przebiegu promocji książki „Wspomnienia Pilskie”, autorstwa o. Jerzego Rumaka które odbyło się w niedzielę 23 czerwca 2019 r.

Z poważaniem Maria Bochan

Zapraszamy na promocję książki

W imieniu wydawcy, oo. Kapucynów z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Pile, zapraszam na prezentację książki pt. „Wspomnienia Pilskie”, autorstwa o. Jerzego Rumaka, pierwszego proboszcza w powojennej Pile, w latach 1945-1946. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2019 roku o godz. 16.30, w kawiarence parafialnej oo.kapucynów– Wieczernik /wejście od ul. Kapucyńskiej/. Po prezentacji będzie możliwość nabycia książki.

O. dr Jerzy Rumak, Piłę na zaproszenie także Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, odwiedzał wielokrotnie. W 1990 odznaczony został za szczególne zasługi w przywracaniu polskiego oblicza naszemu miastu – Medalem Staszica i Medalem Rodła. 9 maja 1996 nadano mu, jako trzeciemu w historii, godność Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Podczas uroczystości uhonorowania Medalem Staszica powiedział : „To wielki wyraz uznania i zaszczyt dla mnie niespodziewany. Odebrałem te godności jakby w imieniu wszystkich Ojców Kapucynów, którzy w najtrudniejszych powojennych latach głosili Słowo Boże i nieśli pomoc umęczonym latami wojny i tułaczki rodakom”.

Z poważaniem Maria Bochan

Zapraszamy na wystawę

zaproszenie1
zaproszenie 2

Z poważaniem Maria Bochan

21.11.2018

ZAPROSZENIE

Sympozjum „Piła a Niepodległa”
– 5 grudnia 2018 roku, godz. 11.00 – 13.30
– Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji , pl. Staszica 1, sala kameralna

Organizator – Towarzystwo Miłośników Miasta Piły

Partnerzy

 • Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
 • Muzeum Stanisława Staszica w Pile
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koło Nr 9 w Pile
 • Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile
 • Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
 • Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Piły

Wykłady i komunikaty

 • Piła w latach I wojny światowej 1914 – 1918, Marek Fijałkowski
 • Zasługi rodu Drygasów, Michał Początek
 • Udział pilan w pracach Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, Roman Chwaliszewski
 • Związek Polaków w Niemczech, Oddział w Pile, Robert Kolasa
 • Towarzystwo Śpiewu Kościelnego „Halka”, Przemysław Wojnarowski
 • Kościół na drogach do wolności w XX wieku, ks. Jarosław Wąsowicz SDB
 • Stan upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile, Wojciech Kicman
 • Relacje między Polakami a żołnierzami, więźniami obozu jenieckiego w Pile, w świetle dokumentów i wspomnień, Maciej Usurski
 • Kształtowanie się państwowości polskiej na terenach północno – zachodniej Wielkopolski w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile, Danuta Żebrowska
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Piły a Niepodległa, Jacek Stróżyński

Moderator Maria Bochan prezes TMMP

Wystawy

„Plakaty patriotyczne z okresu walk o niepodległość 1918-1921” zorganizowana przez Muzeum Stanisława Staszica

Wystawa prezentuje 19 plakatów, wśród których są plakaty werbunkowe, egzemplarze upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz plakaty zachęcające obywateli do okazywania hojności na potrzeby wojska. Większość obiektów związana jest z wojną polsko-bolszewicką 1920 r., ale są również plakaty poświęcone powstańcom wielkopolskim i walce o wytyczenie granic na Śląsku. Wszystkie plakaty pochodzą ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

„Oni walczyli o Polskę 1918-1945 – patrioci regionu Północnej Wielkopolski” przygotowana przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych

Ekspozycja przybliża sylwetki bohaterów tamtych trudnych dla Polski dni. Prezentowany jej fragment przedstawia sylwetki 9 osób związanych z historią miasta Piły.

Z poważaniem Maria Bochan

Plakat konferencja

20.11.2018

Zmarła Wiesława Sztaba

Ze smutkiem informujemy, że w czwartek 22 listopada 2018 o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Pile odbędzie się pogrzeb Koleżanki Wiesławy Sztaby.
Wiesława Lidia Sztaba, ur. 14 lutego 1948 w Pile – zm. 19 listopada 2018 w Pile
Nauczyciel przedszkolny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, człowiek lewicy, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, współpracowniczka europosłanki Krystyny Łybackiej. Radna Rady Powiatu Pilskiego 1998-2002, radna Rady Miasta Piły VI i VII kadencji w latach 2010-2014 i 2014-2018, członek Komisji Spraw Społecznych. Członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły III kadencji w latach 2015-2017. Przedstawicielka gminy Piła w Zgromadzeniu Członków w Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w kadencji 2015-2019. W latach 1980-1982 dyrektor Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka przy ul. Brzechwy. Należała do grupy inicjatorów utworzenia, w 1982 roku, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Z poważaniem Maria Bochan

Zaproszenie na wystawę

Zapraszam na wystawę Kolegi Andrzeja Podolaka „Życie zamknięte w obrazach”, w roku Jego jubileuszu 50. twórczości. Wernisaż 24 sierpnia/piątek/, 19.00, Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych ul.Okrzei. Benefis prowadzi Jan Japas Szumański. Andrzej Podolak „Jędruś” jest współzałożycielem naszego Towarzystwa i autorem wszystkich używanych przez nas znaków graficznych.

Z poważaniem Maria BochanzaproszenieNaWystawe zaproszenie

https://youtube.com/watch?v=KcCFHBP0U74%3Frel%3D0

18.06.2018

Zapraszamy

Rodziny Budnowskich i Kabatów, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Dziekan Dekanatu Pilskiego Parafia św. Stanisława Kostki w Pile, Regionalne Centrum Kultury w Pile, „Gość Niedzielny”

serdecznie zapraszają

7 lipca 2018 roku na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej siostrze Tekli Annie Budnowskiej, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, odznaczonej medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”


Program:

 • 15.00 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy, ul. 11 Listopada 38
 • 16.00 – Sympozjum, Regionalne Centrum Kultury, pl. Staszica 1
  • Wspomnienia, wypowiedzi – rodzina, wychowanki
  • Siostra Teresa Antonietta Frącek, Franciszkanka Rodziny Maryi
  • Roman Chwaliszewski – historyk
  • Karolina Pawłowska – „Gość Niedzielny”
 • 18.30 – Msza Święta w intencji Siostry Tekli Anny Budnowskiej, rodziny i darczyńców, kościół św. Stanisława Kostki, ul. Browarna 13

Budnowska1

Tekla Anna Budnowska urodziła się w Pile 7 lipca 1907 roku. Była córką zasłużonego dla polskości naszego miasta Józefa Budnowskiego, założyciela chóru „Halka”, uczestnika powstania wielkopolskiego 1918/1919. W 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. W zakonie pełniła różne posługi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni. W 1935 roku przeniesiona została do szkoły klasztornej w Łomnej na Ukrainie. Od czerwca 1938 roku kierowała szkołą.
Jako przełożona ocaliła od zagłady grupę ponad 100 dziewcząt z Warszawy, w tym 26 dzieci żydowskich. We wrześniu 1943 wobec narastającej represji nazistów ukraińskich przeniosła zakład wychowawczy do Warszawy, by później udać się z wychowankami na dalszą tułaczkę, 12 sierpnia 1944 roku, podczas powstania warszawskiego. Po wojnie, w latach 1948-1972 pracowała w Brazylii, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje, w tym przez 9 lat (1948-1957), jako przełożona prowincji Dzieciątka Jezus w Kurytybie. Zakładała szkoły, internaty, szpitale, domy starców. Po powrocie do kraju, w latach 1972 – 1984 była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zmarła 17 marca 1994 roku w Warszawie. Jest pierwszą pilanką, odznaczoną medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” ustanowionym w 1963 roku przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

BudnowskaMedal
patronat
umowa_darowizny
umowa_darowizny2
akt_przekazania

21.12.2018

Zapraszamy na wystawę

Z poważaniem Maria Bochan

18.04.2018

Zapraszamy na wystawę

podolak1Sztuka Anny rozwija się od ponad 20 lat. W ulubionej swej technice – suchej pasteli – operuje skalą odcieni szarości, od bieli do czerni w swoistej ascezie, konsekwentnie podejmując decyzje formalne i warsztatowe. Intymny świat tego malarstwa nie nadużywa koloru, ostrych, kontrastowych zestawień. Uderza oszczędność środków, ale każdy nowy element, forma, barwa, zyskuje przez to na znaczeniu. Ograniczając środki, zbędne efekty oraz dekoracyjność nie eksponuje konturu, ekspresji kompozycji poprzez deformację. Używa oszczędnej palety barw, choć maluje wszystkimi kolorami – lecz w jednym obrazie spotykamy ich niewiele -to gama jest szeroka, pełna odcieni. Odcienie wygaszonych zieleni, złamanych brązów, szarości, czernie i biele zestawione z dużą wrażliwością posiadają ukryte ciepło, liryzm, a koloryt szarości decyduje o specyficznym klimacie – skupienia i ciszy. Anna – zgodnie z zasadą kulturową – poszukuje transcendencji w swej podświadomości. Doskonałość warsztatu pozwala jej w budowaniu wewnętrznego ładu, zgodności w wypowiadanych myślach zawierających niepokoje, lęki, obsesje w malowanych pejzażach pełnych tajemniczych niedomówień, intrygujących, wywołujących najprzeróżniejsze skojarzenia, które – oprócz portretu – stały się jej ulubioną formą wypowiedzi. Kompozycje układające się w cykle .Noce i dnie’, „Hamry”, „Świty”, „Jesienne impresje” otwarte są w przestrzeń swą plamą światła. Rozrastają się ekspresyjnie w dynamiczny konstrukt w swoją filozofii i estetyce myślenia o naturze. Przenikające się formy, zanikające w nieskończonej, świetlistej przestrzeni stają się tworami budowanymi przez artystkę. Uwalniając od spraw przemijających nadają przestrzeniom nowe znaczenia – przekształcając w „realność stworzoną”. podolak2W pejzażach wyłaniających się z chaosu ukazuje materię przybierającą niekiedy formy konkretne, świadczące o konieczności jedności człowieka i natury, w których forma zlewa się przechodząc w niekończący się pejzaż. Malarstwo jej wymyka się osądom ostatecznym, choć uformowane i ekspresyjnie dojrzałe, to ciągle poszukuje ludzkiej wrażliwości. Ciągłemu przeobrażeniu ulega jej widzenie spraw malarskich wymagających dyscypliny w stosowaniu pasteli suchej. Kolor nie traci na intensywności. Staje się głębszy, subtelniejszy. Artystka gustując w pejzażach (jeziora) wykazuje wysoką kulturę malarską. Malarstwo Anny można oceniać dwojako. Z jednej strony od jakości tematu, czyli opisowo-poetyckiej, z drugiej zaś, z analizy poszczególnych obiektów, cech stylistycznych, formalnych, morfologicznych. Prace jej, rodzaj lirycznego zwierzenia, to poetycka wizja natury oddana z finezją i wyrafinowaną estetyką. Posługuje się metaforą uwidaczniającą się jako najważniejszy element w konstruowaniu obrazu, podporządkowując zarówno kompozycję, jak i kolor w ukazywaniu ogromu wód, lasu lub krajobrazu pełnego przestrzeni, światła – nieomal nieziemskiego. Tworzy swój świat z motywów archetypicznych. Jej pejzaże o miękkim rysunku, delikatnej, stonowanej kolorystyce, gdzieś w głębi perspektywy zdają się tracić kontury, rozpływają się. Rzeczywistość najwyraźniej zderza się z marzeniem – to zderzenie projekcji niepokojącego snu z czystą wizją zawierającą jakąś zagadkę. Artystkę fascynują „ciemności”, gdzie rzadko dociera zagubiony promyk światła. Prezentowane obrazy mają cechę „normalności” posiadającej w warunkach oglądu obiektywizm, uniwersalność w stosunku do oglądającego. Są wynikiem licznych podróży studyjnych do Grecji, Francji, Niemiec, Włoch. Anna Mrosczok-Podolak to również grafik komputerowy, uprawiający sztukę użytkową. Współpracuje z firmami i wieloma znanymi oficynami wydawniczymi projektując okładki, obwoluty, katalogi, ilustracje książkowe. Jej grafika użytkowa to projekty znaków graficznych, ale też wystawiennictwo i plakat. Bierze udział w licznych plenerach malarskich, wystawach poplenerowych, indywidualnych, a przede wszystkim w pokazach malarstwa wspólnie z mężem Andrzejem – swym przyjacielem i przewodnikiem na ścieżkach sztuki.podolak1 podolak2 podolak3 podolak5

fot. Jacek Stróżyński

31.01.2018

Zaproszenie

W imieniu autorów zapraszam na promocję książki „Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera z 1851 roku”, 8 lutego 2018 r., godz. 19, Sala Kameralna Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przy pl. Staszica 1

Z podziękowaniem Maria Bochan

17.01.2018

Zaproszenie

Wykład w cyklu Kościelne Dzieje Piły pt. ” Święci miasta Piły. Relikwie w pilskich kościołach” / Maria Bochan/-
24 stycznia 2018 roku, godz. 19.00, sala św. Jana Bosko Parafii Świętej Rodziny”.

Z podziękowaniem Maria Bochan

06.12.2017

Zapraszenie na wykład Michała Początka

Zapraszam na wykład dr. Michała Początka pt.” Władysław Biegański, lekarz i filozof, wspomnienie rocznicowe”, 13 grudnia/środa/2017 roku, godz. 18.00, siedziba Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, ul. Spacerowa 7.

Z poważaniem Maria Bochan

19.11.2017

Zapraszenie na spotkanie z Panią Alicją Kobus

Zapraszam na spotkanie z Panią Alicją Kobus – 23 listopada, godz. 16.00 , siedziba Towarzystwa ul. Spacerowa 7.

Alicja Kobus z domu Bromberger (ur. 29 lipca 1946 w Damasławku) – polska działaczka społeczności żydowskiej, od 1999 przewodnicząca Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu , którą z jej inicjatywy reaktywowano. W wyborach samorządowych w 2006 , 2010 i 2014 otrzymywała mandat radnej miasta Murowana Goślina (z ramienia lokalnych komitetów). 16 października 2013 z rąk Martina Schulza otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 16 stycznia 2014 prezydent Bronisław Komorowski przyznał jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski[6]. W 2015 bezskutecznie kandydowała do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej.

Z poważaniem Maria Bochan

Zapraszamy na otwarcie wystawy pt.
110. rocznica remontu pierwszego parowozu w Pile – powstanie zakładu Königliche Lokomitiv werkstatt
(Królewskie Warsztaty Naprawy Lokomotyw).

Spotkajmy się w poniedziałek 23 października 2017 roku, o godzinie 12.00, w Pile przy ulicy Zygmunta Starego, przed wejściem do tunelu dworca kolejowego. Program: 12.00 – otwarcie wystawy, 12.30 – wystąpienia gości, dyskusja i poczęstunek w kawiarni kolejowej.

Materiał pokazowy nt.: Rewitalizacja Zespołu obiektów kolejowych w Pile. Autor: mgr inż. arch. Mateusz Dołęga. Praca dyplomowa. Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke prof. nadzw. Wydział Architektury Politechnika Wrocławska. Nagroda główna Konkursu im prof. Jana Zachwatowicza 2016 r. na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2016.

Historia kolei w Pile

PUP „Interlok” spółka z o.o powstała w 1989 roku a pierwszymi właścicielami były ZNTK w Pile oraz przedsiębiorca niemiecki Hermann Schmidtendorf. Po likwidacji ZNTK w Pile Hermann Schmidtendorf przejął udziały ZNTK w Pile a następnie odsprzedawał je różnym udziałowcom, głównie z Europy. Obecnie udział kapitału polskiego wynosi 0,2%. „Interlok” przejął od ZNTK w Pile maszyny, dokumentację a przede wszystkim wieloletnią wiedzę w zakresie naprawy parowozów. Od początku swojego istnienia spółka zajmuje się tylko naprawą muzealnego taboru kolejowego a głownie parowozów oraz ich podzespołów. Parowozy oraz naprawione kotły do parowozów przez „Interlok” użytkowane są w Austrii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii i Francji oraz oczywiście w Polsce. Praktycznie wszystkie użytkowane obecnie parowozy w Polsce mają kotły naprawione przez Interlok. Interlok jako pierwsza firma w Europie zbudowała i nadal buduje nowe kotły do parowozów według najnowszych przepisów europejskich z uzyskaniem znaczka CE.
Stworzenie „żywego skansenu” w miejsce „martwego muzeum” tzn. prowadzenie działalności „Interloku” w tzw. okrągłej hali byłoby ewenementem w Europie gdyż turyści wchodząc do hali byliby jakby przeniesieni kilkadziesiąt lat wcześniej gdyż „Interlok” używa starych technologii a ponadto Polska miałaby zapewnioną przyszłość w zakresie utrzymania parowozów w ruchu, które wymagają ciągłych napraw. Dlatego w interesie całego kraju jest stworzenie takiego „żywego skansenu”.
Naszym zdaniem najlepsze jest stworzenie produktu turystycznego w oparciu o „żywy skansen” w Pile + kolejka wąskotorowa w Białośliwiu + wyprawa stateczkiem po Noteci i zwiedzania zabytkowych śluz wodnych. Trzydniowa oferta tzw. turystyki przemysłowej.

Königliche Lokomitivwerkstatt (Królewski Warsztat Lokomotywowy).

Ich otwarcie nastąpiło 1 października 1907 r. Budowa kosztowała ponad 6 mln marek. Był to jeden z największych tego typu zakładów w Niemczech. Pracownicy mieli nawet salę gimnastyczną do dyspozycji. Dla nich zbudowano domy mieszkalne przy zachodniej części Bismarckstrasse (Buczka), Johannisstrasse (Świętojańska), Werkstättenstrasse (Warsztatowa) i Schlosserstrasse (Reymonta).
Początki zakładu. Rozwój linii kolejowych budowanych w drugiej połowie XIX w. zadecydował o znaczeniu Piły jako ważnego węzła komunikacyjnego, z którego tory kolejowe wybiegają w siedmiu kierunkach: do Nakła i Bydgoszczy, do Chodzieży i Poznania, do Ujścia i Czarnkowa, do Krzyża i Gorzowa, do Wałcza i Szczecina, do Białogardu i do Słupska przez Szczecinek oraz do Chojnic i Tczewa. Tak liczne drogi kolejowe, krzyżujące się w Pile, stały się przyczyną poważnego ożywienia miasta, w którym w pierwszych latach bieżącego stulecia powstawały różne zakłady przemysłowe współpracujące z rolniczymi i leśnymi obszarami ziem, leżących wzdłuż Noteci. Między innymi w r. 1902 rozpoczęto tu budowę dużego obiektu przemysłowego, przeznaczonego do remontu parowozów.
Dokumenty, na podstawie których można by ustalić ściślejsze daty, uległy zniszczeniu w czasie działań wojennych w r. 1945. Opierając się jednak na danych zawartych w tabliczkach firmowych umieszczonych na kotłach parowych, suwnicach i innych podstawowych urządzeniach fabrycznych, możemy rozróżnić dwa etapy budowy i uruchomienia zakładu: w r. 1906 zostały ustawione dwa kotły parowego oraz suwnice i obrabiarki w jednej połowie hali naprawczo-montażowej, zaś w latach 1909 i 1910 nastąpiły dostawy dalszego wyposażenia, jak trzeciego kotła parowego, suwnic i urządzeń dla drugiej połowy hali, a także zainstalowano urządzenia dźwigowe w budynkach kotlarni i zapałami parowozów. Przypuszczalnie więc naprawa parowozów w kolejowych zakładach naprawczych w Pile została rozpoczęta już w pierwszym etapie, około r. 1906 czyli około 56 lat temu.
Okres po I wojnie światowej. O ile w początkowym okresie zakłady budowane były z myślą o obsłudze większego zaplecza, to później – w okresie między r. 1919 a ,r. 1939 – nastąpiło wyraźne osłabienie ich działalności – potencjał produkcyjny nie całkowicie był wykorzystywany. Brak zainteresowania rozwojem zakładów leżących na pograniczu państwa niemieckiego powodował stopniowe zmniejszanie zatrudnionej tu załogi, której liczba wynosiła około 1500 osób. Na przykład w r. 1928 jednorazową redukcją objęto około 500 robotników.
Zakłady nie miały własnej odlewni żeliwa i brązu, a zbyt mała kotlarnia i słabe wyposażenie kuźni ograniczały ilość i zakres wykonywanych remontów. Dokonywano tu jedynie lżejszych napraw parowozów towarowych i tendrzaków w oparciu o dostawy kompletnych części zamiennych, dostarczanych z innych zakładów. Także kotły parowozowe, wymagające większego zakresu robót naprawczych, przesyłano do dużych zakładów kolejowych w Stargardzie koło Szczecina, gdzie je naprawiano, a następnie odsyłano do Piły w celu zamontowania na podwoziach parowozów.
W okresie poprzedzającym drugą wojnę światową zostały dokonane pewne uzupełnienia wyposażenia technicznego zakładu, na co wskazują daty umieszczone na tabliczkach firmowych centralnej wytwornicy acetylenowej (r. 1934) i generatora gazu czadnicowego (r. 1935).
Dopiero okres drugiej wojny światowej spowodował w latach 1939 – 1944 znaczne zwiększenie pracy i wzrost załogi do około 2000 ludzi, a przejściowo i więcej, z czego znaczną część stanowili robotnicy przymusowi, osiedlani w blaszanych i drewnianych barakach ustawionych na ogrodzonym terenie zakładu oraz w jego pobliżu.
Do roku 1945 zakłady należały, do niemieckich kolei państwowych i nosiły nazwę: Reichsbahn Ausbesserungswerk (w skrócie RAW).
Gdy w styczniu 1945 r. natarcie wojsk radzieckich zbliżyło się do Piły, zakłady otoczono stanowiskami bojowymi, okopami i schronami urządzonymi wokół kolejowego dworca towarowego i zakładów naprawczych. Rezultatem trzytygodniowych walk było zdobycie miasta przez wojska radzieckie w dniu 14 lutego 1945 r.wystawa_1

KOLEJOWE SCHNEIDEMÜHL

Pierwsze połączenie kolejowe Piła otrzymała w dniu 27 lipca 1851 roku. Oddano wówczas do eksploatacji trasę kolejową Krzyż – Piła – Bydgoszcz wraz z mostem kolejowym przez Gwdę. Budowę tej linii rozpoczęto w roku 1848. W roku 1852 przedłużono ją do Tczewa, a w 1857- do Frankfurtu nad Odrą, gdzie połączono ją z odcinkiem torów biegnących do Berlina. Linia ta, początkowo jednotorowa, stanowiła część wielkiej magistrali kolejowej, tzw. Królewsko – Pruskiej Kolei Wschodniej, która w roku 1867 połączyła Berlin z Królewcem. W styczniu 1871 roku uruchomiono linię kolejową Piła – Złotów, przedłużając ją następnie do Chojnic. W maju 1879 roku oddano do eksploatacji trasę Poznań – Piła – Szczecinek, a w listopadzie 1881 roku: linię Piła – Wałcz. W ciągu 20 lat Piła stała się więc jednym z największych węzłów kolejowych we wschodniej części Niemiec. Węzeł ten miał jednocześnie olbrzymie znaczenie militarno – strategiczne. Na stacji kolejowej w Pile zaznaczył się systematyczny wzrost ruchu osobowego i przewozu towarów. W roku 1913 wyjechało stąd 575 tys. osób (w Wielkopolsce więcej pasażerów wyjechało wówczas tylko z Poznania i Bydgoszczy). Podróżni wyruszający z Piły korzystali z dobrze wyposażonego dworca klasy Ia. W roku 1884 w budynku stacyjnym mieściły się: 3 poczekalnie (o pow. 355 m. kw.), biura stacyjne z telegrafem, 3 pokoje dla poczty oraz 2 mieszkania służbowe. Na dworcu znajdowały się także 2 stacje pomp, dźwig oraz budynek ekspedycji towarowej z magazynem i krytą rampą. Na terenie dworca oraz przy budowie linii kolejowych i ich eksploatacji znalazło zatrudnienie wielu pracowników fizycznych i umysłowych. W roku 1884 na dworcu zatrudnionych było m.in. 57 robotników stacyjnych, 27 zwrotniczych i ich pomocników oraz kilkudziesięciu robotników magazynowych, stróży i innych. Miejscem pracy zarobkowej dla jeszcze większej grupy robotników stały się zakłady naprawcze taboru kolejowego, będące także własnością Reichsbahn Ausbesserungswerk.

Dworzec, strona wschodnia – 1903 rok.

W latach 1870-1874 zbudowano okrągłą lokomotywownię, w przeszłości zwaną parowozownią. Była ona konstrukcją wzorcową dla późniejszych okrągłych parowozowni zbudowanych m. in. w Hamburgu, Magdeburgu i Altonie. Jak wykazały badania Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki we Wrocławiu, jest ona jedyną ocalałą i najstarszą w Europie. Ze względu na jej walory historyczno-techniczne została wpisana w rejestr zabytków województwa wielkopolskiego, mimo to niszczeje. Wracając do zakładów naprawczych przy ulicy Warsztatowej, zostały one zbudowane w 1902 roku. Naprawę parowozów rozpoczęto przypuszczalnie w roku 1906. Po dalszej rozbudowie zakładów w latach 1909-1910, w szczytowym okresie swego rozwoju zatrudniały one około 2 tysiące osób. W okresie hitlerowskim próbowano podnieść znaczenie Piły jako węzła komunikacyjnego. Zabiegi te jednak nie przyniosły większych rezultatów. Nadal nie było większego ruchu granicznego na liniach kolejowych Piła – Chodzież i Piła – Czarnków. Przez Piłę podążały natomiast liczne ekspresy w kierunku Chojnic i dalej do Gdańska oraz do Królewca, a także do Bydgoszczy i dalej do Olsztyna, oraz w przeciwnym kierunku – do Berlina. Przejeżdżały też na tych liniach tranzytem pociągi towarowe. Pasażerowie udający się z Piły do Polski korzystali z pociągów osobowych kursujących na trasie Piła – Bydgoszcz. Skład ich był polski, a odprawa celna pasażerów odbywała się na dworcu w Pile. Np. mieszkańcy Wschowy udający się w celu załatwienia swych spraw urzędowych do Piły musieli przejechać drogą okrężną 343 km, tracąc na to 13 godzin. Usprawnienie komunikacji w obrębie prowincji Grenzmark Posen – Westpreussen nastąpiło dopiero po roku 1928, kiedy to Komisja Komunikacyjna Reichstagu podjęła ustawę o rozbudowie na tym terenie sieci dróg żelaznych i bitych. Decydowały tu jednak względy wyłącznie strategiczne. W czasach 2 wojny światowej na terenie zakładów naprawczych taboru kolejowego utworzono obóz pracy. Robotnicy pracowali przy budowie i naprawie torów kolejowych. W czasie walk o wyzwolenie miasta, na stacji kursował niemiecki pociąg pancerny, a sama stacja i okolice stacji były silnie bronione.

Krystian Szczelczyk

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile powstały w 1952 roku na bazie istniejących tu od początku XX wieku niemieckich warsztatów kolejowych. Wyzwolenie Piły w dniu 14 lutego 1945 roku otworzyło nowy etap w dziejach zakładu. Warsztaty kolejowe w Pile w czasie działań wojennych zostały zniszczone w 80 procentach. Niemcy wycofując się z miasta dokonywali celowych zniszczeń na terenie warsztatów. Zniszczeniu uległy budynki armaturowni, stolarni, wieża ciśnień, kuźnia, kotlarnia i inne. Hala naprawczo-montażowa i zapalarnia parowozów były zdewastowane. Już 18 lutego 1945 roku za zgodą wojskowych władz radzieckich przyjechała z Bydgoszczy do Piły pierwsza ekipa kolejarzy polskich celem przejęcia, odbudowy i uruchomienia warsztatów naprawy parowozów. Grupie tej przewodniczył inż. Józef Kwapiszewski wyznaczony na naczelnika tworzonych warsztatów. W dniu 24 lutego 1945 roku Ministerstwo Komunikacji wydało decyzję o przystąpieniu do odbudowy i uruchomienia Warsztatów Naprawy Parowozów w Pile. Dnia 19 marca 1945 roku Polskie Koleje Państwowe oficjalnie przejęły zakład i nadano mu urzędową nazwę Warsztaty Główne I kl. PKP w Pile. W dniu 1 czerwca 1945 roku wstawiono do naprawy średniej pierwszy parowóz, a zakład liczył 100 pracowników. W dniu 18 lipca 1946 roku oddano do eksploatacji setny parowóz. Z tej okazji zorganizowano uroczystość z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji, na którą przybyli naczelnicy wydziałów mechanicznych oraz naczelnicy warsztatów naprawczych taboru kolejowego z całej Polski. Okres odbudowy warsztatów zakończono w 1949 roku. Od roku 1950 w okresie realizacji planu sześcioletniego nastąpiła dalsza rozbudowa i rozwój zakładu (rozbudowa kotlarni, przebudowa obiektów socjalno-sanitarnych, budowa odlewni żeliwa i brązu). W sierpniu 1950 roku zmieniono nazwę zakładu na Warsztaty Mechaniczne nr 14 w Pile podległe bezpośrednio Dyrekcji Generalnej Kolei Państwowych, a od stycznia 1951 roku, zakład został przemianowany na Zakłady Naprawcze Parowozów PKP nr 14 w Pile, gdzie zmieniono strukturę, a już za rok, w styczniu 1952 roku zakład wyłączono z przedsiębiorstwa PKP i przekształcono w odrębne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „PIŁA” w Pile.wystawa2

W latach następnych były kolejne reorganizacje i kolejne zmiany podległości zakładu pilskiego, a z tym wiązały się zmiany nazewnictwa. W 1982 roku w ramach kolejnej reorganizacji gospodarki narodowej, a także PKP, zakłady ponownie weszły w skład przedsiębiorstwa PKP pod nazwą PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile im. I Armii Wojska Polskiego. I znowu po kilku latach 1 lipca 1991 roku zarządzeniem nr 71 i 83 ministra transportu zakład został wydzielony z PKP i przekształcony w samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zapoczątkowana została modernizacja kolei polegająca na wprowadzaniu trakcji elektrycznej i spalinowej. W związku z tym nastąpiła likwidacja napraw parowozów parowych i przygotowanie się do napraw lokomotyw spalinowych średniej mocy. W roku 1976 przyjęto w ZNTK w Pile do naprawy pierwsze lokomotywy spalinowe. Zakład od początku był zmuszony do korzystania z pomocy ZNTK Poznań i Nowy Sącz, gdzie w ramach kooperacji dokonywano napraw agregatów prądotwórczych. Mimo występujących trudności organizacyjnych i materiałowych ilość naprawianych lokomotyw stale wzrastała i w roku 1979 osiągnęła 169 sztuk. Dalszy wzrost napraw lokomotyw spalinowych mógłby nastąpić tylko w wyniku realizacji opracowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Adaptacja ZNTK Piła dla napraw lokomotyw spalinowych”. Realizacja tego programu ze względu na ograniczenia centralne w zakresie inwestycji budowlanych znacznie opóźniła rozpoczęcie realizacji planu adaptacyjnego, miało to związek z ogólną sytuacją ekonomiczną kraju. Wprowadzenie gospodarki rynkowej, a zwłaszcza zmniejszenie zamówień przez PKP na naprawę taboru miały wpływ na wstrzymanie dalszej modernizacji oraz na pogorszenie się sytuacji gospodarczej w ZNTK w Pile. Przełom lat 1994-1995 to początek trudności produkcyjnych i finansowych przedsiębiorstwa, prowadzących w konsekwencji, pomimo podjęcia w następnych latach działań restrukturyzacyjnych do jego likwidacji.

W ramach wchodzących przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w dniu 26 stycznia 1995 roku na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1994 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych; ZNTK w Pile zostają przekształcone aktem notarialnym Repert A nr 908/95 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 28 kwietnia 1995 roku zakończyła się działalność gospodarcza ZNTK w Pile (wpis do rejestru handlowego Dział B nr 1077), a rozpoczęła działalność jako Spółka Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile S.A.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Nowak, Piła, 1999]

Z poważaniem Maria Bochan

Zmarł Zygmunt Selwat

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 12 października 2017 roku o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym w Pile odbędzie się pogrzeb Ś.P. Zygmunta Selwata.

W imieniu Zarządu TMMP
Z poważaniem Maria Bochan

selwatPan Zygmunt Selwat powszechnie znany jako Pan Wypig, prowadził przez 60 lat Wytwórnię Pieczatek Gumowych. Cieszył się wielkim zaufaniem zleceniodawców. Wyroby jego firmy charakteryzowały się estetyką, niezwykłą starannością i profesjonalizmem.
Jako animator kultury był osobą niezwykle zasłużoną dla kultury filmowej Piły i północnej Wielkopolski. Powszechnie znane są jego dokonania jako reżysera i operatora amatorskiego ruchu filmowego. Należał do założycieli Amatorskiego Klubu Filmowego AKF „Rondo” w Pilskim Domu Kultury i najaktywniejszych członków w pierwszym okresie jego istnienia w latach 1963-1967. Był współtwórcą wielu sukcesów klubu. Jako reżyser zapisał się w pamięci pilan jako autor „Pilskich Kronik Filmowych” oraz filmów, spośród których na szczególną uwagę zasługują dwa tytuły „Przywrócona życiu” i „Nie dotykaj”. . Był w 1966 roku w gronie filmowców, inicjatorów i organizatorów, kontynuowanego w latach następnych, I Ogólnopolskiego Przegląd Filmów Amatorskich o Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Od 2011 roku należał do Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. W 2014 roku, w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Piły, przekazał do zbiorów Towarzystwa, niezwykle cenny dar, księgi inwentarzowe firmy Wypig, z lat 1956 – 1990.
W latach 2010 – 2011 udostępnił swoje archiwum filmowe, dzięki temu odrestaurowane „Pilskie Kroniki Filmowe” i filmy będące dokumentem lat sześćdziesiątych miasta Piły i regionu, pokazane zostały społeczności lokalnej przez Telewizję Asta w 8. odcinkowym cyklu pt. „Dawnych Wspomnień Czar”. Ta swoista filmowa historia Piły spotkała się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców.
Jego praca zawodowa i amatorska działalność filmowa nagrodzona została wieloma dyplomami i wyróżnieniami wojewódzkimi i ogólnopolskimi. W 2016 roku uhonorowany został przez Prezydenta RP, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

04.10.2017

Zaproszenia

W imieniu Zarządu TMMP i organizatorów przedsięwzięć zapraszam na :

– odsłonięcie ławeczki Staszica – 9 października 2017, 14.30 , pl.Konstytucji 3 Maja

– otwarcie wystawy „Generał Tadeusz Kościuszko.1746-1817. Kolekcja znaczków pocztowych Romana Wikieła” – 12 października 2017, 18.00, Muzeum Stanisława Staszica, Browarna 18

– spacerek po mieście ” Spacerkiem po Starych Koszycach” – 14 października 2017, 11. 15, przystanek autobusowy „2” LOK, przewodnik Maciej Usurski.

Z poważaniem Maria Bochan

27.09.2017

Kolejny dar

W dniach 24 – 28 sierpnia 2017 roku, czteroosobowa grupa w składzie : Maria Bochan, Jacek Stróżyński, Jan Szwedziński, Maciej Usurski reprezentująca Zarząd TMMP przebywała na zaproszenie Heimatkreis Schneidemühl e. V. w Cuxhaven i uczestniczyła w 35 spotkaniu dawnych mieszkańców naszego miasta, członków tego stowarzyszenia. Należy także zauważyć, że rok 2017 jest rokiem 60. rocznicy przyjęcia przez miasto Cuxhaven patronatu nad byłymi mieszkańcami Schneidemühl.

Podczas wizyty uczestniczyliśmy w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego dyskutowano o zamierzeniach Heimatkreis, kształcie i zasadach redagowania dwumiesięcznika „Schneidemühler Heimatbrief”, oraz o Izbie Muzealnej i dalszych jej losach. Byliśmy na cmentarzu Brockeswalde i wspomnieliśmy w modlitwie mieszkańców Schneidemühl , poległych i zaginionych w latach drugiej wojny światowej. Przedmiotem naszego pobytu było również przedstawienie rezultatów naszych wzajemnych kontaktów, w latach 1996-2017. Każdy z członków delegacji zajmował się także poznawaniem zasobów Izby Muzealnej, oraz poszukiwaniem źródeł i piśmiennictwa na tematy, które są przedmiotem jego badań.

Efektem naszego wyjazdu, jest kolejny dar do zbiorów TMMP, obejmujący 21 . roczników miesięcznika „ Deutsch Krone und Schneidemühler Heimatbrief” z lat 1960 – 1965, 1976 – 1979, 1990- 2000. Czasopismo to, zgodnie ze złożonym przez nas zobowiązaniem będziemy sukcesywnie digitalizować i umieszczać na stronie internetowej Heimatkreis Schneidemühl e. V.

Za ten bezcenny dar dla TMMP, a przede wszystkim dla poszukujących źródeł do dziejów naszego miasta wyrazy podziękowania kierujemy do Rosemarie Pohl, Horsta Valdicka, Manfreda Dosdalla i Johannesa Schreibera.

Pobyt w Cuxhaven był także okazją to poznania pięknego miasta, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkania z przedstawicielami władz miasta Cuxhaven, Marią Gonzales Abal odpowiedzialną za współpracę z Piłą, oraz burmistrzami Ingo Grahmannem i Albrechtem Hartenem. Szczególnie wzruszające było spotkanie z Albrechtem Hartenem, który 24 maja 1996 podpisał w Pile pakt partnerski między naszymi miastami, oraz namówił nas wówczas do nawiązania „trudnej” współpracy z Heimatkreis Schneidemühl e. V.

Z poważaniem Maria Bochan

fot_2
fot_1

22.07.2017

Kaplica Pamięci

Przedstawiciele Heimatwerk der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl z Fuldy (Wolnej Prałatury Pilskiej ), wśród których byli członkowie Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego w Cuxhaven przebywali w naszym mieście i okolicy, w dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2017 roku.

Z członkami Towarzystwa Miłośników Miasta Piły spotkali się przy kawie, w piątek 30 czerwca. Goście wykazali się ogromnym zainteresowaniem celami i przedmiotem działań naszego Towarzystwa. Należy także zauważyć, że z niektórymi z nich było to już nasze kolejne spotkanie.
W programie ich pobytu było wspólne poznawanie miasta pod przewodnictwem Marii Bochan, w dniach 30 czerwca i 1 lipca. Pełni zachwytu podziwiali odrestaurowany dworzec kolejowy i zadbany park miejski. Uznali nasze miasto – nowoczesnym, przestronnym i ukwieconym miejscem, które zachęca do dłuższego w nim pobytu. Interesowali się oświatą, szkolnictwem wyższym i ofertą kulturalną Piły. Udali się także do Leszkowa na cmentarz jeniecki I wojny światowej, aby tam oddać pamięć przedstawicielom wielu narodów spoczywających na tej nekropolii.

Celem pobytu były trzy pilskie świątynie, które były miejscem ich modlitwy. Odwiedzili kościoły : Św. Antoniego, św. Stanisława Kostki i św. Rodziny. Poznali historię ich budowy, wystrój wnętrz i ich symbolikę. Żywo interesowali się bieżącą pracą duszpasterską w tych parafiach i spotkali się z ich proboszczami. Był także czas na chwile modlitwy wspólnej i osobistej w kaplicach adoracji.

Członkowie TMMP zostali zaproszeni 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu. Najpierw była uroczysta msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej Pawła Cieślika z udziałem ks. prałata Bernharda Klatta z Marburga i ks. prałata Stanisława Oracza z Piły. Potem, poświęcenie wybudowanej na błoniach otaczających sanktuarium, kaplicy pamięci „ Freien Prälatur Schneidemühl” (Wolnej Prałatury Pilskiej). Kaplica jest wotum dziękczynnym wiernych dawnej Wolnej Prałatury Pilskiej z Fuldy i ma przypominać współczesnym, o przedwojennych katolickich mieszkańcach tych ziem. Ufundowali ją wierni Heimatwerk der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl z Fuldy oraz polscy darczyńcy. Fundacja jest jednoczesnie upamiętnieniem katolickiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pile, zburzonego podczas działań wojennych w 1945 roku i nie odbudowanego po wojnie. Zakończeniem uroczystości, którą organizatorzy określili jako znak jedności Kościoła bez granic był koncert organowy, m.in. z utworami Bacha, Mozarta i Schuberta.
W programie był także udział w uroczystych obchodach/1 lipca/ 25.lecia Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile, którym kieruje Pan Edwin Kemnitz oraz wizyta w Ratuszu Miejskim/4 lipca/ i spotkanie z Panią Beatą Dudzińską Zastępcą Prezydenta.

kaplica_1
kaplica_2
kaplica_3
kaplica_4

Maria Bochan/tekst/, Jacek Stróżyński/zdjęcia/

10.01.2017

Biblioteka TMMP

Bibliotekę wydawnictw o Pile i okolicy prowadzimy od 2011 roku. W ubiegłym roku zbiory jej powiększyły się o 11 nabytków i liczyły na koniec grudnia 381 woluminów. Regularnie otrzymywaliśmy również dwumiesięcznik „Schneidemühler Heimatbrief” oraz wychodzący 3 razy w roku „Johannesbote. Rundbriefe des Visitators und des Heimatwerks der Katholiken aus der ehemaligen freien Prälatur Schneidemühl”.

Z poważaniem Maria Bochan

11.04.2017

Zapraszamy na spotkanie z o. prof. dr hab.
Eustachym Rakoczym paulinem z Jasnej Góry

W imieniu Zarządu zapraszam na spotkanie z o. prof. dr hab. Eustachym Rakoczym paulinem z Jasnej Góry, ur. w Budzyniu, kapelanem Żołnierzy Niepodległości, Honorowym Obywatelem Chodzieży – 21 kwietnia (piątek) o godz. 18.30 , w siedzibie TMMP, ul. Boh. Stalingradu 7. Będzie można również kupić ostatnią publikację Gościa wydaną w 2016 roku ” Na ordynansach trwamy. Z Królową Polski – żołnierski apel”.

Z poważaniem Maria Bochan

obrazek_3
obrazek_2
obrazek_4
obrazek_5
obrazek_6
obrazek_7

18.12.2017

Zapraszam na kolejny wykład z cyklu „Kościelne Dzieje Piły”

„Działalność Kapituły Nagrody ks. Bolesława Domańskiego w Pile”, Jacek Stróżyński , 25 stycznia 2017 r. środa), godz. 19.00, sala św. Jana Bosko Parafii Świętej Rodziny”

Z poważaniem Maria Bochan

2016-05-13

Zapraszamy na „Noc muzeów”
w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły

14 maja 2016 roku, godz. 17.00 – 24.00 , „Piła, 4 czerwca 2006 roku” – prezentacje, dokumenty, wspomnienia.

2016-01-19

Biblioteka

Zbiory nasze liczą obecnie 370 woluminów. W 2015 roku powiększyły się o 33 nowe nabytki.

Czytaj więcej.

2015-11-25

„Spacerek” po pilskim dworcu PKP

Kolejny „Spacerek po mieście” odbył się 22 października 2015 roku po pilskim dworcu PKP, w przeddzień oficjalnego oddania po rocznym remoncie kapitalnym.

Czytaj więcej

Z poważaniem Maria Bochan

2015-11-23

Wspomnienia ze „Spacerku po mieście” po osiedlu Podlasie

Kolejny „Spacerek po mieście” odbył się po osiedlu Podlasie, w sobotę 26 września 2015 roku. Przewodnikiem był Maciej Usurski, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, który jest mieszkańcem osiedla.

Czytaj więcej

Z poważaniem Maria Bochan

2015-10-15

Akt erekcyjny małej architektury (nowego pomnika) Piły w zbiorach Towarzystwa

Ofiarodawcą dokumentu są Zarząd Okręgu Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu i Fundacja Pomocy Inwalidom Wojennym i Inwalidom Żołnierzom Wojska Polskiego im. płk Fryderyka Laskowskiego w Pile
Pomnik (obelisk )odsłonięty w roku 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i 95 – lecia Związku Inwalidów Wojennych RP powstał u zbiegu ulic Piłsudskiego, 11 Listopada i Witaszka. Frontem zwrócony jest w stronę pomnika Rodła. Poświęcony jest pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego i jego legionistom, poległym i zmarłym żołnierzom Wojska Polskiego oraz członkom Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych.

Czytaj więcej

Z poważaniem Maria Bochan

2015-08-24

Kolejny darheimatbrief

Kim jest Johannes Schreiber? Pilaninem. Rocznik 1929. O jego miłości do rodzinnego miasta wszyscy znający Jana dobrze wiedzą. O jego współdziałaniu jako prezesa Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego z Cuxhaven z nami przeczytać można na naszej stronie w dziale „O mieście. Wspomnienia, relacje”. 28 lipca 2009 roku w uznaniu zasług, pracy i zaangażowania w kształtowanie nowych relacji pomiędzy dawnymi i obecnymi mieszkańcami Piły wpisany został przez Prezydenta Miasta Piły do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły.
Podczas ostatniego pobytu 7 lipca 2015 roku przekazał w darze do naszych zbiorów cztery roczniki z lat 1957 – 1960 miesięcznika Deutsch Kroner und Schneidemühler Heimatbrief. Czasopismo to ukazywało się w latach 1950-2005.

Maria Bochan

2016-09-28

Zmiana w składzie Zarządu

Na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 roku podjęto uchwałę powołującą Panią Marię Wyrzykowską w skład Zarządu. W ten sposób uzupełniono wakat po zmarłej Zofii Adamczewskiej.

2016-07-14

Protokół jury
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Agnieszki Bartol
pod hasłem „Ja i mój świat”

2016-11-13

Zapraszam na kolejny wykład z cyklu Kościelne Dzieje Piły

16 listopada 2016 r. (środa) mgr Marek Fijałkowski godz. 19.00
„Śladami Pamięci – pamiątki po kościele katolickim pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pile”. sala św. Jana Bosko Parafii św. Rodziny

Z poważaniem Maria Bochan

2016-12-03

Zapraszam na kolejny wykład z cyklu Kościelne Dzieje Piły

„Okoliczności budowy kościoła pw. Świętej Rodziny w świetle dokumentów z archiwów w Pile i Poznaniu”, Maciej Usurski • 7 grudnia 2016 r. (środa), godz. 19.00, sala św. Jana Bosko Parafii Świętej Rodziny.

Z poważaniem Maria Bochan

2016-09-08

Konkurs Agnieszki Bartol

2016-08-01

Spacerek w Centrum Zastosowań Światła Philips Lighting Poland S.A.

5 maja 2016 roku, 20.osobowa grupa członków TMMP miała okazję poznać jedyne miejsce w Polsce, gdzie prezentowane są nowe zastosowania światła w różnych obszarach użytkowych. Lighting Application Center (LAC) w Pile to największe tego typu centrum Philips Lighting w Europie Centralnej i Wschodniej. Centrum powstało w 1994 roku.

czytaj więcej

2016-08-27

Wizyta Stowarzyszenia z Cuxhaven w Pile

Po raz piąty, w zorganizowanej grupie, w dniach od 15 do 20 lipca 2016 roku, członkowie Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego (Heimatkreis Schneidemühl), którymi opiekuje się miasto Cuxhaven, odwiedzili swoje rodzinne miasto nad Gwdą.

czytaj więcej

2016-06-25

W imieniu organizatorów zapraszamy na:

1. spotkanie z Aleksandrą Snadna Bogdan uczestniczką poznańskiego powstania i otwarcie wystawy fotografii pt. „Poznański Czerwiec 56”. – 27 czerwca 2016 roku, godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Okrzei 9

2. otwarcie wystawy fotografii pt. „Powiat Pilski, jakiego Nie/znamy” i spotkanie z laureatami konkursu, którego byliśmy współorganizatorami.- 30 czerwca 2016 roku, godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Okrzei 9

Z poważaniem Maria Bochan

2016-06-14

Zapraszamy na wykład p. Marka Fijałkowskiego

W imieniu Pana Bernarda Gaidy Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kultralnych w Polsce oraz Pana Edwina Kemnitza Przewodniczacego Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile zapraszam na wykład Pana Marka Fijałkowskiego pt. „Ślady niemieckiego dziedzictwa narodowgo w Pile”, 18 czerwca 2016 (sobota), godz. 13.30, ul. Sikorskiego 33 (Pilska Spółdzielnia Lokatorsko-Mieszkaniowa).

Z poważaniem Maria Bochan

2016-06-01

Zapraszamy na promocję książki

W 10. rocznicę poświęcenia figury Jana Pawła II w Pile, Autorzy i Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Pile zapraszają na spotkanie i promocję albumu pt. „Wokół figury Jana Pawła II na Pl. Zwycięstwa w Pile”, 3 czerwca 2016 r., o godz. 18.00, Sala Kameralna Regionalnego Centrum Kultury, pl. Staszica 1.

2016-04-24

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol
„Ja i mój świat”

Czas na przygodę z Agnieszką i Pegazem

Czy jesteś już poetą? A może lubisz pisać opowiadania? Masz dużo do powiedzenia? Sprawdź się! Ten konkurs jest dla ciebie. Nie musisz już pisać do szuflady. Twoje utwory mogą znaleźć się w książce „Agnieszka i Pegaz”. Weź udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim imienia Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”, nad którym patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Piły Piotr Głowski, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór.

Kim była patronka tego wyjątkowego Konkursu, który ma już swoją długoletnią historię i dorobek literacki? Była to wybitnie utalentowana literacko Agnieszka Bartol z Wronek, zmarła w wieku 12 lat w 1990 roku. Jej niezwykłą twórczość zebraliśmy w pośmiertnym wydaniu książki „Agnieszko wróć!” (trzy wydania)), a następnie w blisko 500–stronicowej książce „Powrót Agnieszki” – obok utworów laureatów kolejnych edycji konkursu literackiego jej imienia – i w kolejnych pokonkursowych wydawnictwach.

Organizatorzy Konkursu: Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły – adresują XIII Konkurs do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Hasłem konkursu jest „Ja i mój świat”. Tym światem może być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele, twoja dziewczyna, twój chłopak, a nawet kosmos. Daj upust swej wyobraźni. Czekamy na utwory szczere, przejmujące, refleksyjne i koniecznie własne. Pisz o tym, co Cię cieszy lub niepokoi, ciekawi i zastanawia. Odsłoń siebie i świat swoich bohaterów. Wyobraźnia nie ma granic.

Prace konkursowe: 3-5 wierszy lub miniaturkę literacką albo prozę poetycką o objętości do 2000 znaków (1 strona) – można zgłosić do konkursu zarówno wiersze jak i prozę – należy nadesłać do 30 maja 2016 roku. Utwory, nigdzie przedtem nie nagradzane i nie publikowane, podpisz swoim imieniem i nazwiskiem, podaj też swój wiek, adres prywatny, e-mail, telefon i nazwę szkoły i wyślij w trzech egzemplarzach pod adresem:

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, ul. Kwiatowa 2, 64-92 Piła, tel. 67/213 24 92.

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z koncertem literacko-muzycznym, odbędzie się w piątek 23 września 2016 r. o godz. 12 w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Na laureatów czekają „złote pióra”, jednorazowe stypendia artystyczne i nagrody rzeczowe, o łącznej wysokości 5.000 zł. Zostaną przyznane nagrody specjalne: nagroda za indywidualność twórczą, ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora; nagroda im. Danuty Bartol – mamy patronki Konkursu, ufundowana przez Leszka Bartola, ojca Agnieszki; nagroda „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowana przez tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak. O podziale nagród zdecyduje jury.

Najlepsze utwory, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, zostaną opublikowane w książce pt. „Agnieszka” i Pegaz”.

Projekt współfinansowany przez:

 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • Gminę Piła
 • Starostwo Powiatowe w Pile
 • Gminę Wronki

Patronat medialny nad konkursem objęli: „Tygodnik Pilski”, „Tygodnik Nowy”, „NaGłos”, tygodnik i portal „Wroniecki Bazar”.

Informacje o Agnieszce Bartol, regulamin XIII Konkursu:

REGULAMIN

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży „Ja i mój świat” Piła 2016

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski
Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór

1. Konkurs ogłasza Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły.

2. Nasz konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Być może masz talent literacki. Spróbuj! My Ci pomożemy zabłysnąć.

4. W czym możesz spróbować swoich sił? Zgłoś do konkursu 3 – 5 wierszy lub miniaturkę literacką albo prozę poetycką o objętości do 2000 znaków (1 strona). Jeśli zechcesz, możesz nadesłać zarówno wiersze jak i prozę.

5. Hasłem konkursu jest „Ja i mój świat”. Tym światem może być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele i koledzy, twoja dziewczyna lub twój chłopak, a nawet… kosmos. Daj upust swojej wyobraźni!

6. Napisany utwór (utwory) podpisz imieniem i nazwiskiem, podaj też swój wiek, adres prywatny, telefon, e-mail, nazwę szkoły.

7. Utwory konkursowe, nigdzie dotąd nie nagradzane i nie publikowane, napisane w trzech egzemplarzach, wyślij pod adresem: Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, ul. Kwiatowa 2, 64 – 920 Piła, tel. (067) 213 – 24 – 92. Napisz na kopercie: XIII Konkurs Literacki im. A. Bartol. Zrób to w terminie do 30 maja 2016 roku.

8. Jury oceni nadesłane utwory w dwóch grupach wieku autorów: do 15 lat i powyżej 15 lat.

9. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w piątek 23 września 2016 roku, o godz. 12 w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Uroczystości towarzyszyć będzie koncert literacko-muzyczny i warsztaty literackie.

10. Czym chcemy wynagrodzić Twój talent i pracę? Na laureatów czekają „złote pióra”, jednorazowe stypendia artystyczne i nagrody rzeczowe, o łącznej wysokości 5.000 zł. Zostaną przyznane nagrody specjalne: nagroda za indywidualność twórczą – ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora; nagroda im. Danuty Bartol, mamy patronki Konkursu – ufundowana przez Leszka Bartola z Wronek, ojca Agnieszki; nagroda „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowana przez tygodnik „Wroniecki Bazar” Grażyny Kaźmierczak z Wronek. O podziale nagród zdecyduje jury.

11. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach związanych z niniejszym konkursem. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs, staną się własnością Fundacji Literackiej im. A. Bartol w Pile. Nie będziemy ich zwracać. Zachowaj więc sobie ich kopie. Najlepsze utwory wydamy w książce „Agnieszka i Pegaz”, bez zgody autorów i honorarium autorskiego.

Realizatorzy XIII Konkursu

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol
ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła, tel. 067/213-24-92
tel. 67 213 24 92, 668 000 335
www.wydawnictwomediazet.pl
www.facebook.com/Fundacja-Literacka-im-Agnieszki-Bartol-w-Pile
e-mail: mediazert@wp.pl fundacja_agnieszki@wp.pl
Konto: PKO BP Oddział Piła nr 84 1020 3844 0000 1802 0006 6035

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana
ul. Buczka 14, 64-920 Piła, tel. 067/351-79-03
www. biblioteka.pila.pl, e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl

Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
ul. Bohaterów Stalingradu 7, 64-920 Piła,
tel. 67 349 24 22, 604 960 561
www. tmmp.pila.pl, e-mail: tmmp@tmmp.pila.pl

2015-12-06

Wykład Marka Fijałkowskiego pt. „Ks. Józef Bakalarczyk, katolicki kapelan obozu jenieckiego w Pile”

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Kościelne Dzieje Piły”, 16 grudnia 2015, godz. 19.00, sala św. Jana Bosko parafii św. Rodziny.

Z poważaniem Maria Bochan

2015-11-25

W imieniu organizatorów zapraszam na pilskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku.

zaproszenie

Z poważaniem Maria Bochan

2015-09-08

Z wizytą w Cuxhaven, 26.08 – 31.08.2015

Na zaproszenie Heimatkreis Schneidemühl (Towarzystwa Pilan Pochodzenia Niemieckiego) i Prof. Paula Emanuela Nowacki Prof. dr nauk medycznych prezesa, na 33 Spotkaniu Pilan w Cuxhaven byli Maria Bochan prezes TMMP i Jan Szwedziński członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczyła również czteroosobowa delegacja Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile pod przewodnictwem Edwina Kemnitza. Delegacja naszego towarzystwa uczestniczyła ostatnio w podobnym, 31 Spotkaniu w 2013 roku. Spotkania Pilan Pochodzenia Niemieckiego odbywają się w Cuxhaven, regularnie każdego roku w ostatnim tygodniu sierpnia. Czytaj więcej

Maria Bochan

2015-05-11

Zarząd Towarzystwa

Na pierwszym posiedzeniu , w dniu 6 maja 2015 roku, podjęto uchwałę o ukonstytuowaniu się Zarządu TMMP :
             Prezes            Maria Bochan
             Wiceprezes    Maria Leciej
             Wiceprezes    Jacek Stróżyński
             Sekretarz        Elżbieta Horst
             Skarbnik         Maria Kasiniak-Baraniecka

W skład Zarządu jako członkowie wchodzą :
             Zofia Adamczewska,
             Stanisław Pręgowski,
             Grzegorz Rzymski,
             Maciej Sarnowski,
             Jan Szwedziński,
             Maciej Usurski.

Komisja Rewizyjna TMMP

5 maja 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Komisji, która ukonstytuowała się następująco :
             Przewodniczący      Janina Kolis
             Członek                   Antoni Krasiński
             Członek                   Ewa Smęda.

2015-05-11

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków w dniu 29 kwietnia 2015 roku z udziałem 43 Koleżanek i Kolegów przyjęło „Program działania Towarzystwa na lata 2015 – 2019”. Podjęło uchwały w sprawie wysokości składki miesięcznej i nadaniu godności Członka Honorowego Ewie Jasnosz i Romanowi Chwaliszewskiemu. Dokonało wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2015-10-25

Zmarła Zofia Adamczewskaadamczewska

W sobotę 24 października 2015 roku zmarła nasza Koleżanka Zofia Adamczewska, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Piły od 2001 roku. Z wykształcenia była mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, przez wiele lat kierowała Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką a później Publiczną Biblioteką Pedagogiczną. Była radną Rady Miasta Piły, kierowała również przez lata oświatą w mieście. Pogrzeb odbędzie się 28 października 2015 roku(środa), 12.00 msza św. kościół NMP Wspomożenia Wiernych na osiedlu Górnym, ul. Złota; 13.00 cmentarz.

Z poważaniem Maria Bochan

2015-11-25

Otwarcie wystawy „Boże Narodzenie w obyczajach i sztuce ludowej Wielkopolski”

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica – otwarcie wystawy „Boże Narodzenie w obyczajach i sztuce ludowej Wielkopolski”, 3 grudnia 2015 roku, godz. 17.00, ul. Browarna 7. Na wernisażu koncert muzyki bożonarodzeniowej w wykonaniu Moniki Schaumkessel.

Z poważaniem Maria Bochan

2015-11-25

185 rocznica Powstania Listopadowego i Dzień Podchorążego

Organizatorzy Miasto Piła, Stowarzyszenie Miłośników Munduru i Regionalne Centrum Kultury w Pile – 185 rocznica Powstania Listopadowego i Dzień Podchorążego, capstrzyk, 29 listopada 2015 roku, godz. 17.45, pl. Zwycięstwa. W programie : przemarsz z pochodniami i odśpiewanie Warszawianki, rys historyczny wydarzeń, apel pamięci, hymn państwowy, wystąpienie Prezydenta Miasta Piły.

Z poważaniem Maria Bochan

2015-10-08

III edycja „Kościelnych Dziejów Piły”

W imieniu Parafii Świętej Rodziny, Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej i Archiwum Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej zapraszam na wykład Macieja Usurskiego pt. „Życie religijne w obozie jenieckim w Pile w latach 1914 – 1919” inaugurujący III Edycję Kościelnych Dziejów Piły. Wykład odbędzie się 14 października 2015 roku o godz. 19.00 w sali św. Jana Bosko w domu katechetycznym przy kościele Świętej Rodziny.

Z poważaniem Maria Bochan

2015-11-02

Zaproszenia

W środę 4 listopada 2015 roku kolejny wykład z cyklu „Kościelne dzieje Piły”. O narodowej działalności ks. Zygmunta Dykierta, proboszcza parafii śś. Janów w Pile w latach 1917-1922 opowie historyk , konserwator zabytków,Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły,Roman Chwaliszewski. Prelekcja o godz. 19.00 w sali św. Jana Bosko Parafii Świętej Rodziny.

W piątek, 6 listopada 2015 roku w 260. rocznicę chrztu ks. Stanisława Staszica w kościele Świętej Rodziny odbędą się uroczyste obchody tej rocznicy. O godz. 18.00 podczas mszy świętej odsłonięta zostanie wyjątkowa, podwójna tablica poświęcona wybitnemu pilaninowi. Jedna z tych tablic jest kopią tej, która znajdowała się w kościele śś. Janów.

Z poważaniem Maria Bochan

2015-10-15

Spacerek po mieście

Kolejny „Spacerek po mieście” – 22 października 2015 (czwartek), godz. 17.00, dworzec PKP. Spotkanie – hala dworcowa, dawne kasy. Przewodnikami będą Adam Stempień, przedstawiciel inwestora i Roman Chwaliszewski, konserwator zabytków.

W imeniu Zarządu Maria Bochan

2015-09-11zaproszenie_a_bartol

2015-09-21

Spacerek po mieście

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego Zapraszam na „Spacerek po mieście” po osiedlu Podlasie, w sobotę 26 września 2015 roku. W programie m.in Szkoła Podstawowa nr 12 i kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Początek – przystanek autobusowy za Tesco ul. Bydgoska. Przewodnikiem będzie Maciej Usurski.

POCZATEK SPACERU GODZ. 10.00, autobus nr 1

Z poważaniem Maria Bochan

2015-09-08

Kolejna książka

Promocja książki Arno Giese „Uff. nie spaliłem Kopenhagi”, 12 września 2015, 17.00 Lotnisko, schronohangar nr przy samolocie Su-22, siedziba Pilskiego Muzeum Wojskowego.
Bohaterem płk. Bogdan Likus , pilot wojskowy, który był z Hermaszewskim typowany na lot w kosmos, miał zrzucić bombę atomową na Kopenhagę i Lubekę. Obecnie pilot cywilny, ma 69 lat, mieszka w Pile.

Maria Bochan

2015-08-12anna_fons

Zmarła Ania Fons

8 sierpnia 2015 roku w czeskim Ołomuńcu zmarła nasza Koleżanka Anna Izabela Fons. Urodziła się 4 maja 1980 roku w Pile. Była osobą niezwykle życzliwą, wszystkim i we wszystkim pomagała, nigdy nie miała czasu dla samej siebie. Spotykaliśmy się z jej obecnością na każdym kroku. Była wszędzie tam, gdzie miało się wydarzyć coś ważnego dla nas mieszkańców Piły. Ciągle coś organizowała, fotografowała, dokumentowała. Z wykształcenia była historykiem, ale duszą pasjonatem zarażającym swoim entuzjazmem do rodzinnego miasta. Od 19 października 2006 roku należała do Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Pożegnanie Ani odbędzie się 14 sierpnia 2015 roku , godz. 10.30 msza św., kościół pw. św. Jana Bosko, ul. Libelta; godz.12.00 pogrzeb, cmentarz komunalny.

2015-07-23

Zmarła Eleonore Bukow

19 lipca 2015 roku w Lubece zmarła Eleonore Bukow z domu Henke. Urodziła się w naszym mieście 21 lutego 1929 roku. Regularnie odwiedzała swoje ukochaną Piłę przynajmniej raz w roku. Miała w niej grono przyjaciół. W grudniu 2010 roku przekazała do zbiorów Towarzystwa Miłośników Miasta Piły bardzo cenną dla niej pamiątkę – kuferek z przyrządami do manicure, który zabrała z Piły, kiedy 26 stycznia 1945 roku opuszczała rodzinne miasto.

kuferek_eleonore_bukow

Wspomnienia Eleonore Bukow można przeczytać tutaj

2015-07-06

Wizyta Gości z Cuxhaven

W dniach od 3 lipca do 8 lipca przebywa w Pile delegacja gości z Cuxhaven. W dniu 6 lipca nasi Goście zwiedzali Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.

2015-05-11

Noc Muzeów w TMMP

W imieniu Zarządu zapraszam na „Noc Muzeów”, 16 maja 2015 roku, od 17.00 do 24.00, do naszej siedzibie przy ul. Bohaterów Stalingradu 7. Nasze działanie nosi tytuł „Z archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Prezentacje, relacje, wystawa”. Zaprezentujemy po raz pierwszy dokumenty będące naszą własnością a przekazane przez rodziny zmarłych członków Towarzystwa : Gertrudy Sabiny Idzikowskiej legendy pilskich kin -Zorza i Iskra oraz Zofii Czepnik Członka Honorowego. Pokażemy inwentarze Firmy WYPIG Zygmunta Selwata z lat 1956-1990 ,obrazujące historię miasta w pilskich pieczęciach. Pochwalimy się również własnymi dotąd nie pokazywanymi cymeliami. O godz. 18.00 specjalnym naszym Gościem będzie Koleżanka Gabriela Kasprzak, animatorka kultury, poetka, plastyk amator, pilanka od listopada 1945 roku, ostatnio (w marcu 2015) uhonorowaną Kryształową Szpilką i uznaną Kobietą Roku Północnej Wielkopolski za działalność społeczną.

Maria Bochan

2015-04-07

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu Zarządu zapraszam na Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, które odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPS, ul. Boh. Stalingradu 23. Walne Zebranie dokona wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjmie program działania Towarzystwa na lata 2015-2019.

Z poważaniem Maria BochanI termin 17.00
II termin 17.15
W załączeniu porządek obrad

2015-03-21

Zapraszamy na wystawy

W imieniu Dyrektora Muzeum Okręgowego zapraszam na wystawy: ” Badania archeologiczne ostatnich lat w Pile i okolicach”, 26 marca 2015, godz. 17.00 Muzeum, ul. Browarna 7, „Klasztor Bernardynów w Gołańczy w rysunku i grafice Ryszarda Dereżyńskiego – próba odtworzenia” i prelekcję Jerzego Palucha, autora książki „Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej”, 29 marca 2015, godz. 14.00 Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, oraz imprezę plenerową w skansenie „Wielkanoc na Krajnie”, 29 marca 2015, godz. 12.00

Z poważaniem Maria Bochan

2015-03-13

Zmarła Kazimiera Drozdowicz

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. Wczoraj 12 marca zmarła nasza Koleżanka, Pani Profesor Kazimiera Drozdowicz. Pogrzeb w poniedziałek 16 marca, godz. 12.00 Msza św. w kościele św. Rodziny, 13.00 cmentarz.

Maria Bochan

Nowa książka o dziejach naszego miasta :
” Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945″ /Maciej Usurski,
Rafał Ruta, ks. Robert Kulczyński SDB

W imieniu autorów serdecznie prosimy o wsparcie projektu. Na stronie internetowej http://polakpotrafi.pl/projekt/pila-na-zdjeciach, autorzy rozpoczęli zbiórkę funduszów potrzebnych na wydrukowanie publikacji. Informację o powstaniu niezwykłej książki o historii Piły prosimy przekazać przyjaciołom, kolegom i znajomym.

przeczytaj więcej

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol

agnieszka_bartol
agnieszka_plakat
prot_1
prot_2
prot_3
prot_4

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol

agnieszka_bartol

„Tadeusz Siejak – wspomnienie w dwudziestą rocznicę śmierci”

Spotkanie 12 czerwca 2014 r. zgromadziło znawców twórczości pisarza, z których wielu znało go osobiście. Nie była to jednak rozmowa o znaczeniu pisarza dla literatury polskiej lat 70. i 80. XX wieku. Bohaterkami były Panie Zofia Siejakowa, żona i Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.

Zobacz relację i zdjęcia z tego wydarzenia

Pierwsza Noc Muzeów w TMMP

„Piła prawie wczoraj” było projektem realizowanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły i Kolegów Jana Szwedzińskiego oraz Artura Łazowego w Nocy Muzeów 17 maja 2014. Na prezentację będącą spotkaniem z naszym miastem, lat 1945-1960, złożyły się relacje 9 mieszkańców, z których dwoje – Helga Rymon-Lipińska i Werner Klimek urodziło się w Pile w okresie międzywojennym XX wieku. Korzystający z naszej oferty poznali pierwsze dni tworzenia się podstaw organizmu miasta, odbudowę z ruin, organizację usług komunalnych i zaopatrzenia ludności, życie codzienne pilskich rodzin.

Zobacz relację i zdjęcia z tego wydarzenia

Zaproszenie

Zapraszam do obejrzenia haftowanej repliki obrazu pt. „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki. Replika do obejrzenia w naszym mieście w dniach od 19 do 31 marca 2014 r. od godz. 8:00 do 16:00 w auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Kołobrzeska 15.
Wystawa pod honorowym patronatem Pana Stanisława Chmielewskiego.
Projekt został zrealizowany przez Fundację Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. św. Królowej Jadwigi na 600. największej bitwy średniowiecza.

Organizatorami wystawy : Stowarzyszenie Effata i Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Towarzystwo jest jednym z partnerów przedsięwzięcia.

Rękodzieło będące wierną kopią oryginału ma wymiar 987 cm x 426 cm. Powstało z inicjatywy Janiny i Adama Panek z Działoszyna. Replikę „Bitwy pod Grunwaldem” haftowało 30 pań oraz dwóch panów, osoby pochodzące z różnych miejscowości powiatu pajęczańskiego, 3 zajmowały się organizacją pracy. Obraz złożony jest z 40 połączonych ze sobą części, tworzy go blisko 8 milionów krzyżyków, wykonanych 220 kolorami. Do jego wykonania zużyto 150 km nici i blisko 3 kilogramy czystego złota. Do pracy panie przygotowywały się 6 miesięcy, wzór opracowywały 15 miesięcy, haftowały 21 miesięcy. Całość projektu to koszty około 60 tys. zł. Jest to największy na świecie haft tego rodzaju. Dzieło było prezentowane w wielu polskich miastach, ostatnio z inicjatywy Pana Edwina Klessy z Biblioteki Parafialnej w Trzciance. Przez trzy miesiące pokazywano je na wystawie w muzeum Martin-Gropius-Bau w Berlinie. Na co dzień replika obrazu eksponowana jest w galerii Jurajskiej w Częstochowie.

Maria Bochan

Zaproszenie

Przewodniczący Rady Miasta Piły i Prezydent Miasta Piły
zapraszają na Uroczystą Sesję Rady Miasta Piły z okazji Dnia Miasta
4 marca 2014, godz. 12.00, Teatr Miejski, pl. Staszica 1.

Program
9.30 Msza św. w intencji Piły i mieszkańców, Kościół św. Rodziny
12.00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły
     -Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Piły
     -Wystąpienie Prezydenta Miasta Piły
     -Przemówienia zaproszonych gości
     -Wręczenie stypendium Fundacji 500.Miasta Piły
     -Referat okolicznościowy
     -Koncert Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej

Zaproszenie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile, Stowarzyszenie Effata, Instytut Reportażu oraz Wydawnictwo „Czarne” zapraszają na spotkanie z Filipem Springerem autorem książki pt. „Wanna z kolumnadą”, reportaży o polskiej przestrzeni-26 lutego 2014(środa) o godz. 18.00- Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, ul. Kołobrzeska 18.
Towarzystwo przyjęło nad tym spotkaniem patronat

Filip Springer (ur. 1982) – polski reportażysta i fotoreporter.
Filip Springer współpracował z dziennikami „Głos Wielkopolski” i „Gazeta Poznańska”, publikował m.in. w tygodnikach „Polityka” i „Przekrój”. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury. Jego debiut literacki (reportaż „Miedzianka. Historia znikania”) znalazł się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2011 i był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2012. Springer był także finalistą Nagrody Literackiej Nike 2012. Kolejny reportaż Springera „Źle urodzone” wybrano do Plebiscytu 2012 w Radiowym Domu Kultury w Programie 3 Polskiego Radia w kategorii „Książka roku”. W 2013 został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki.
Twórczość
2011: „Miedzianka. Historia znikania” (Czarne) – reportaż literacki, debiut
2012: „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL” (Karakter)
2013: „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” (Karakter)
2013: „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni” (Czarne)
Linki zewnętrzne
Blog Filipa Springera

Do spotkania
Maria Bochan

Zapraszamy do pilskiego Oddziału Archiwum Państwowego

Zapraszamy  30 stycznia (czwartek) o godz. 10.00  do pilskiego Oddziału Archiwum Państwowego, ul. ppłk. Aleksandra Kity 5, na wspólne obejrzenie wystawy prezentującej wybrane dokumenty dotyczące Piły. Przewodnikiem po wystawie będzie jej kustosz, Pani Danuta Żebrowska.
Na naszą prośbę Kierownictwo Archiwum umożliwiło nam poznanie także „ samego Archiwum”.
Dojazd do Archiwum
Linia nr 1 – kierunek Lelewela – przystanek przy ul. Bydgoskiej obok Tesco.
Linia nr 5 – kierunek Kossaka – przystanek przy ul. Podchorążych obok Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.
                                                                                                  

W imieniu Zarządu
Maria Bochan

Konferencja naukowa „Źródła do dziejów Piły”

5 grudnia 2013 r. w sali kameralnej Regionalnego Centrum Kultury w Pile przy pl. Staszica 1 odbyła się konferencja pt. „Źródła do dziejów Piły”, Organizatorem było nasze Towarzystwo. Przedstawiamy poniżej program konferencji, niebawem na naszej stronie zamieścimy relację z tego wydarzenia.plakat_konf

Program:
Wprowadzenie, Maria Bochan
Źródła archiwalne do dziejów Piły, Dominik Marciniak
Źródła do dziejów Piły w archiwach kościelnych, ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Wyniki badań archeologicznych na cmentarzu średniowiecznym w Pile przy ul. 11 listopada, dr Jarosław Rola
Piła i region w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, Marek Fijałkowski
Materiały do biografii sławnych pilan na przykładzie zbiorów Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Józef Olejniczak
Pilska Izba Muzealna Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego w Cuxhaven, Uniw. Prof.. dr nauk med. Paul E. Nowacki
Wybrane źródła do  dziejów Piły w zbiorach Państwowego Archiwum Berlin – Dahlem, Maciej Usurski
Stan upamiętniania Powstania Wielkopolskiego w Pile, Wojciech Kicman
Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, Maria Bochan

Zobacz zdjęcia i relację z konferencji

Organizator:  Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
Współorganizatorzy:  Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica, Muzeum Stanisława Staszica,
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Piły