Kategoria: Uncategorized

  • Piła miastem Świętych Janów

    „Wierni miasta Piły leżącego w granicach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej szczerze czczą i pilnie zachowują kult świętego Jana, który poprzez działanie Ducha Świętego zasłynął w Panu tak wielką łaską. Stąd też biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, przyjmując wspólne wszystkim pragnienie, po uwzględnieniu opinii duchowieństwa i ludu bożego, zaaprobował wybór świętego patrona wyżej wymienionego miasta przed Bogiem. Tenże również […]

  • Przywilej lokacyjny potwierdzający prawa miejskie Piły

                                                                                                                                                                                                            Archiwum TMMP    Dnia 4 marca 1513 r. król Zygmunt I Stary wydał dokument potwierdzający nadane wcześniej Pile prawo miejskie magdeburskie. Dokument został sporządzony w języku łacińskim przez kancelarię królewską w Poznaniu. Oryginał nie zachował się do dzisiaj. Spłonął prawdopodobnie podczas jednego z pożarów miasta. Odpis dokumentu w języku łacińskim znajduje się w Archiwum Głównym Akt […]