Dokumenty źródła

 Na stronie zamieszczone są dokumenty ze zbiorów Archiwum Towarzystwa i użyczone przez innych wytwórców.

Przywilej lokacyjny potwierdzający prawa miejskie Piły
Piła miastem Świętych Janów
Hejnał Miasta Piły
Popiersie Stanisława Staszica w Parku Miejskim
Pomnik Jana Pawła II i Krzyża na pl. Zwycięstwa
Akt erekcyjny małej architektury (nowego pomnika) Piły w zbiorach Towarzystwa