Godności TMMP

Godności Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Osobom szczególnie zasłużonym w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa, od 1995 roku nadaje się własne godności. Tytułem członka honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły” wyróżniono 12 osób a godność „ Honorowego Prezesa” w 2001 roku przyznano Henrykowi Pankau.

Zasady przyznawania godności określa § 11 Statutu, który stwierdza :

„1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celu Towarzystwa.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.

3. Walne Zebranie może uhonorować osobę szczególnie zasłużoną dla Towarzystwa godnością „Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły”.

Pierwszą godnością w dziejach organizacji był tytuł „Honorowy członek Zarządu”, który decyzją Zarządu z 11 kwietnia 1983 roku przyznano Stanisławowi Maciejskiemu, za inicjatywę powołania i wysiłek włożony w organizację Towarzystwa.

pankau_1
pankau_2
pankau_3
pankau_2
rumak_1
rumak_2
gruchala_1
jarzebowicz
tobola
napierala
napierala_2
czepnik_1
czepnik_2
czepnik_3
czepnik_1
czepnik_2
Boras
milczynski
heinzel_1
heinzel_2
skibicki
maciejski_1
maciejski_2
maciejski_3
maciejski_4