Najmłodsi o mieście

Decyzję o wprowadzeniu działu podjęliśmy 13 lutego 2015 roku w czasie naszej obecności na „Turnieju wiedzy o mieście” organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka. Przedsięwzięcie to realizuje Przedszkole wspólnie z Radą Pedagogiczną od roku szkolnego 2009/2010. Inicjatorkami i prowadzącymi przedsięwzięcie są Iwona Dziedzic, Anita Jaskólska – Glens i Mariola Kobus.

W dziale tym znajdą się opisy działań popularyzujących wiedzę o Pile a także teksty o mieście, opowiadania, wiersze, piosenki, które będą pokazywały, jak swoje miasto postrzegają i co o nim wiedzą najmłodsi pilanie.

Turniej wiedzy o mieście
Opowiadania o mieście
Zagadki o mieście