Affeldt Jürgen

Urodził się 1 października 1932 roku w Schneidemühl/Pile/, zmarł 19 kwietnia 2013 roku w Hannowerze.

Rodzice, ojciec urzędnik państwowy w Rejencji Pilskiej ( Regierungsbezirk Schneidemühl), matka gospodyni domowa, dwie siostry.

Mieszkał przy ul. Wyszyńskiego 9. Uczęszczał do Szkoły Martinschule. Piłę opuścił w styczniu 1945 roku. Po wojnie mieszkał w Berlinie, Hamburgu, w górach Harzu, a później przez lata w Hanowerze.
Pracował jako elektryk, w budownictwie drogowym i na kolei federalnej. W latach 1957 – 1975 był kierowcą w Federalnym Urzędzie Pocztowym w Hannowerze. W 1975 został wybrany do Związku Zawodowego Pracowników Pocztowych w Hannowerze. W związkach pracował do 1991, wówczas przebyty zawał serca i pogarszający się stan zdrowia zmusiły go do przejścia na emeryturę.

Żona Edith, dzieci Katrin i Matthias.

Ukochał swoje rodzinne miasto. Odwiedzał je wielokrotnie. Miał w nim wielu znajomych i przyjaciół z lat dziecięcych.

Od początku utworzenia, tj. od 1957 roku, działał w Heimatkreis Schneideműhl czyli w Stowarzyszeniu Byłych Pilan Pochodzenia Niemieckiego, mającego swoją siedzibę w Cuxhaven. Współtworzył struktury Stowarzyszenia. Podczas dorocznych sierpniowych spotkań Heimatkreis Schneideműhl organizował zawody sportowe dla członków. Przez wiele lat /1998-2013/ był członkiem Zarządu, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego. Nakłonił do pracy w Heimatkreis Schneideműhl członków rodziny. Żona Edith (1937-2020) była przewodniczącą Koła Pilan w Hannowerze, a dzieci Katrin i Matthias należą do aktywnych jego członków. Córka w latach 2002-2005 była redaktorem naczelnym czasopisma „Heimatbrief Deutsch Krone und Schneidemühl”, a w okresie 2006-2012 „Schneideműhler Heimatbrief”.

Przyczynił się do budowy nowych relacji między mieszkańcami dawnej i współczesnej Piły. Opiekował się współczesnymi „gośćmi z Piły” podczas ich pobytu w Cuxhaven, w tym członkami Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Udostępniał zbiory zgromadzone w Izbie Muzealnej. Regularnie wysyłał nowe numery czasopisma „Heimatbrief Deutsch Krone und Schneidemühl” a od 2006 „Schneideműhler Heimatbrief”, obecnym mieszkańcom Piły. Po podpisaniu paktu partnerskiego między miastami Piłą i Cuxhaven, w maju 1996, czasopismo to systematycznie przekazywał także do zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.
Był orędownikiem przekazania w przyszłości zbiorów Izby Muzealnej do Piły, do zbiorów mającego powstać w Pile, Muzeum Miejskiego.

Źródła:
Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, korespondencja z rodziną Affeldt.

Opracowania:
Der Heimatreis trauert um Jűrgen Affeldt/Paul E. Nowacki//Schneidemühler Heimatbrief .-2013, nr 3, s.13; Nachruf/nekrolog/Wir Schneideműhler trauern um Edith Affeldt/Rosemarie Pohl// Schneidemühler Heimatbrief .- 2020, nr 1, s.27.

Opracowała Maria Bochan