Akt erekcyjny małej architektury (nowego pomnika) Piły w zbiorach Towarzystwa

Akt erekcyjny małej architektury (nowego pomnika)

Ofiarodawcą dokumentu są Zarząd Okręgu Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu i Fundacja Pomocy Inwalidom Wojennym i Inwalidom Żołnierzom Wojska Polskiego im. płk Fryderyka Laskowskiego w Pile

Pomnik (obelisk )odsłonięty w roku 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i 95 – lecia Związku Inwalidów Wojennych RP powstał u zbiegu ulic Piłsudskiego, 11 Listopada i Witaszka. Frontem zwrócony jest w stronę pomnika Rodła. Poświęcony jest pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego i jego legionistom, poległym i zmarłym żołnierzom Wojska Polskiego oraz członkom Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych.

Na pomniku wyryto daty i nazwy miejscowości z północnej Wielkopolski, w których powstały struktury Związku Inwalidów Wojennych RP.

Pomnik zaprojektował pilski architekt Lech Wojtasik. Betonowe bloki pomnika symbolizują surowe życie żołnierskie.

Pomnik powstał z inicjatywy Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Inwalidom Wojennym i Inwalidom Żołnierzom WP im. płk Fryderyka Laskowskiego w Pile.

Do powstania obelisku przyczynili się mieszkańcy Piły i gmin północnej Wielkopolski, którzy współfinansowali jego budowę.

Oficjalne odsłonięcie pomnika odbyło się w środę, 16 września 2015 roku, w samo południe.