Dąbrowski Roman Jan

Urodził się 1 września 1923 roku w Starogardzie Gdańskim, zm. 8 grudnia 2003 roku w Pile, pochowany na cmentarzu komunalnym w Pile, kwatera 1A, rząd D17, grób 27.

Syn Franciszka Jana Dorn vel Dąbrowskiego pochodzenia niemieckiego i Joanny z domu Komorowskiej pochodzenia polskiego. Brat Edward Dąbrowski i siostra Irena Walkowska.

Związek małżeński z Martą Krüger (1928-2003) zawarł 23 listopada 1947 roku. Był ojcem trzech córek : Ewy, obecnie – współwłaścicielki Biura Podróży „Intertour”, Doroty od lat mieszkanki Berlina i Anny, mieszkanki Piły.

Pracował od 1937 roku. Handlu uczył się w Spółdzielni „Jedność” w Starogardzie Gdańskim. Pełne kwalifikacje zdobył w Pile. Ukończył Zaoczne Technikum Gastronomiczne w Pile. Obronił pod kierunkiem mgr Bogumiła Góreckiego, pracę dyplomową pt. „Analiza kształtowania się kosztów w Restauracji „Stylowa” – WSS Oddział w Pile – w 1971 roku”.

Od marca 1942 r. do kwietnia 1945 r. pełnił służbę na Helu w Niemieckiej Marynarce Wojennej. Posiadał stopień starszego marynarza. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, przebywał w obozie jeńców wojennych w Karagandzie, od maja 1945 r. do maja 1946 r.

W Pile osiadł w lipcu 1947 roku. Podjął pracę w PSS „Społem” i włączył się w odbudowę miasta po II wojnie światowej. Ze „Społem” związał się do końca swojej pracy zawodowej. Od 1 lipca 1947 do 1949 był kierownikiem i głównym magazynierem legendarnego Sklepu Nr 5, jednego z największych wówczas pilskich sklepów. Kolejno pełnił funkcje: kierownika pilskiej masarni (1949- 1952), a potem dyrektora produkcji ogólnej Społem PSS w Pile (1952-1953).

W latach 1954-1972 był członkiem Zarządu Spółdzielni, będąc jednocześnie wiceprezesem ds. handlu (1954-1962). Następnie, w latach 1962 – 1972, powierzono mu funkcję prezesa Zarządu PSS „Społem” Oddział Piła. Spółdzielnia pod jego kierownictwem rozwijała się wielokierunkowo, czego efektem było powstanie wielu nowoczesnych sklepów i obiektów handlowo – usługowych.

Był pomysłodawcą, budowniczym i pierwszym dyrektorem Spółdzielczego Domu Handlowego „Merkury” w Pile. Kierował nim w latach 1972 – 1990. Dbał o wysoki poziom obsługi klienta. Jego olbrzymie zaangażowanie, wieloletnie doświadczenie oraz niewątpliwy talent kupiecki i organizacyjny przyczyniły się do uzyskania przez SDH Merkury w Pile rangi modelowego wielobranżowego obiektu i wizytówki handlu społemowskiego.
Do 1993 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Handlowej Spółdzielni Spożywców „Społem-Merkury” w Pile.

Zajmował się także jako nauczyciel zawodu kształceniem kadry dla pilskiego handlu.

Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1947, a później od kongresu zjednoczeniowego w grudniu 1948, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Aktywnie działał w strukturach spółdzielczych, gospodarczych i społecznych. 1 lipca 1947 został członkiem Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych. 0d marca 1970 należał do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od listopada 1990 był członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Udzielał się w Międzyzakładowym Klubie Sportowym „Polonia” Piła.

Jako hobbysta zajmował się hodowla kanarków. Działał, od listopada 1961 r., w pilskim oddziale Związku Hodowców Kanarków. Posiadał legitymację „Hodowcy nr 12”.

Uchwałą Nr XXX/361/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 roku uhonorowany został Pośmiertnie, najwyższą godnością dla mieszkańca Piły, tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły.

Odznaczony został : Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”(1997) oraz najwyższymi odznaczeniami społemowskimi, spółdzielczymi, resortowymi, wojewódzkimi i miejskimi : Odznaką „Zasłużony dla Społem”(1983), Odznaką „Zasłużony Pracownik Handlu”(1968), Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”(1957), Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”(1966), Odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego” (1976), Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju Piły”(1977), Medalem „ Za zasługi dla rozwoju Spółdzielni Spożywców Społem”, 1987 ;

Bibliografia :

Źródła:

Uchwała Nr XXX/361/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Piły//www.bip.um.pila.pl/info_rada_u.php?Kod=1394

Archiwum Ewy Dąbrowskiej

Opracowania :

PSS w Pile pracuje dla społeczeństwa/(jotgar)//Głos Pilski.- 1959, nr 3 – 4,s.17; W najmłodszym SDH – najmłodsza załoga//Ziemia Nadnotecka. – 1973, nr 1, s.4; Mówią pionierzy/Roman Dąbrowski//Piła Mówi : Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.-1985, s.2; Merkury Piła: 30 lat na rynku.- Piła. -2002, s. 2; Honorowi Obywatele Piły/Rafał Streich//Piła po 1945 roku: odbudowa, rozwój, życie publiczne, społeczeństwo/Red. Krzysztof Chyży, Czesława Kucharska, Zbigniew Popławski.- Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008, s. 272-273; Nowa galeria dla honorowych.[Wieści z Ratusza]//Tygodnik Pilski.- 2012, nr 37; dod. Nasze Miasto Piła, nr 94, s. 5 ; Życie gospodarcze Piły w latach 1945 – 2000/Marek Fijałkowski, Jarosław Wąsowicz//Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000 : praca zbiorowa/Marek Fijałkowski : redakcja.- Piła : Gmina Piła.- 2013, s. 144

Opracowała Maria Bochan