Grzeszczak Adam dr

Urodził się 2 grudnia 1923 roku w Panigrodzu, pow. wągrowiecki, zmarł 17 czerwca 1985 roku w Pile, w dniu rozpoczęcia III wojewódzkiego zjazdu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego był organizatorem

dr nauk ekonomicznych, założyciel i prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Pile, nauczyciel i dyrektor Technikum Handlowego, działacz społeczny i samorządowy

Syn Józefa górnika w kopalni soli w Wapnie i Pelagii Szopińskiej. Żonaty z Janiną Heleną Singer(1951). Ojciec czworga dzieci, córek Aleksandry i Wiesławy oraz synów Tadeusza i Adama, troje z nich ukończyło studia pedagogiczne, a jeden z synów ekonomiczne.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Panigrodzu, Gołańczy i Kcyni, gdzie do 1936 r. mieszkała jego rodzina. W latach 1936 – 1939, do wybuchu wojny był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Nakle. W czasie okupacji pracował najpierw jako robotnik rolny a od 1940 roku był sprzedawcą i księgowym w firmie handlowej artykułów żelaznych i budowlanych Fr. Müllera w Kcyni. W ostatnich miesiącach wojny został skierowany do przymusowej pracy przy kopaniu rowów strzeleckich.

Po zakończeniu wojny krótko pracuje jako sprzedawca w sklepie F. Wachowiaka w Kcyni. Następnie podejmuje naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu. Maturę uzyskuje w 1946 roku. W latach 1946-1949 studiuje na Akademii Handlowej w Poznaniu oraz przez dwa lata na wydziale matematycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Równolegle studiuje także w Wyższym Studium Pedagogicznym przy Akademii Handlowej.
Egzamin dyplomowy składa w 1950 r., a w 1958 r. zdaje egzamin magisterski w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. W 1978 r. uzyskuje stopień doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na podstawie rozprawy „Lokalizacja i perspektywy rozwoju przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce Ludowej”.

Od 1949 r. pracował jako nauczyciel, najpierw w Państwowym Koedukacyjnym Liceum Handlowym w Pile, potem do 1951 w szkolnictwie handlowym w Zielonej Górze. W latach 1951 – 1958 związany był z Technikum Handlowym w Pile, jako nauczyciel oraz wicedyrektor w roku szkolnym 1954/1955 i dyrektor szkoły od 1 września 1955 do 1958 r.
W 1959 r. objął stanowisko dyrektora Pilskich Zakładów Przemysłu Materiałów Budowlanych. W tym czasie zatrudniony był także jako nauczyciel kontraktowy w Technikum Mechanicznym i Technikum Górnictwa Naftowego. W latach 1971- 1974 ze względów zdrowotnych został wyłączony z pracy zawodowej. W 1974 powołany został na wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa w Pile.

Przez całe życie angażował się w działalność społeczną. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Pile w latach 1957 – 1973, przewodniczącym Komisji Zaopatrzenia Ludności 1958-1961, członkiem Prezydium MRN w kadencjach 1965-1969 i 1969-1973.

Od 1956 r. należał do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Szczególne zasługi wniósł w jego rozwój na terenie Piły i regionu. W 1960 r. zorganizował w Pile pierwsze koło terenowe PTE jako wyodrębnioną jednostkę oddziału poznańskiego. W 1975 r. był założycielem i Presem Oddziału Wojewódzkiego PTE w Pile. Wybrany został także na członka Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa. Jego zaangażowanie i aktywność przyczyniło się do dynamicznego rozwoju Towarzystwa w województwie pilskim, utworzenia 30 kół zrzeszających 770 członków. W okresie, w którym kierował pilskim PTE zorganizowano ponad 4 tys. konkursów, spotkań i konferencji, na których szkolono kadry ekonomistów i upowszechniano wiedzę w zakresie ekonomii i rachunkowości, oraz przygotowywano na kursach do eksternistycznego egzaminu z zakresu technikum ekonomicznego i na studia ekonomiczne. W 1979 r. należał do inicjatorów powołania w Pile Klubu Eksporterów. Wielu jego wychowanków pełniło kierownicze funkcje w instytucjach regionu pilskiego.

Był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Należał do grona pierwszych członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, posiadał legitymację nr 55 wydana 13 grudnia 1982 r.

Zmarł nagle 17 czerwca 1985 w Pile, w dniu rozpoczęcia obrad III wojewódzkiego zjazdu PTE, na którym miał wygłosić referat wprowadzający „Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w służbie Ziemi Pilskiej”. Pochowany został 20 czerwca 1985 r. na cmentarzu komunalnym w Pile. Jego najbliżsi nie wyrazili zgody na pogrzeb świecki i pochówek w kwaterze zasłużonych.

Dr Adam Grzeszczak był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Posiadał m.in., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (przyznany pośmiertnie), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal X-lecia PRL, Medal XXX-lecia PRL, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką „Za zasługi w rozwoju Piły”, Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego”, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Bibliografia

Źródła
Archiwum rodziny Grzeszczak, Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Opracowania
O potrzebie prawidłowego zlokalizowania placówek handlowych/Adam Grzeszczak//Głos Pilski.-1959, nr 1, s.5; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne/agr//Głos Pilski.-1959, nr 2, s.4 :il.; Z obrad X Sesji MRN w Pile//Głos Pilski.-1959, nr 2, s.5; Zarys rozwoju szkolnictwa w Pile w latach 1945-1958/Roman Pilch, Marian Forecki//Rocznik Pilski.- 1960 R.1, s. 140-141; Mówią kandydaci na radnych//Ziemia Nadnotecka. – 1965, nr 5, s.4; Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile : rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia//Piła.-1996, s. 36-37,40; Grzeszczak Adam i jego ślad na drodze/Bolesław Bola Bolanowski//Tygodnik Nowy.- 1998, nr 24, s.III; Adam Grzeszczak: plebiscyt Pilanin XX wieku/Maria Leciej//Tygodnik Nowy.- 2000, nr 39, s.X : il.; Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Andrzej Milczyński//Piła : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.- 2002, s. 61 : il.; Adam Grzeszczak : 1923-1985/Sylwetki znaczących pilan : wybór/Alicja Biela//Piła : Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.- 2006, s. 51-52 : il. Władze w Pile w latach 1945-2000/Maciej Kamiński// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000, praca zbiorowa pod red. Marka Fijałkowskiego.- Piła 2013 s.57-58.

Opracowała Maria Leciej