Heinzel Tadeusz Maksymilian

Urodził się 7 lipca 1924 roku w Czarnkowie, zm. 11 września 2009 roku w Pile.

Pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, działacz związkowy i społeczny, kombatant, porucznik.

Syn Maksymiliana, maszynisty kolejowego, powstańca wielkopolskiego, współzałożyciela Towarzystwa Kolejowców Polskich w Czarnkowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Bydgoszczy. Należał do harcerstwa.

W czasie II wojny światowej był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Walczył jako kaemista szeregowy w 5 Kresowej Dywizji Piechoty na terenie Włoch, m.in. w bitwie o Monte Cassino, Ankonę, Loreto i Bolonię. W lipcu 2008 r. uczestniczył w obchodach rocznicowych na Monte Cassino, w Ankonie i Loreto.

W lutym 1947 roku powrócił do kraju z Wielkiej Brytanii. Jego nową małą ojczyzną stała się Piła. W maju 1947 r. zatrudniony został w Zakładach Taboru Kolejowego w Pile, jako pracownik inżynieryjno-techniczny na stanowisku mistrza produkcji. W zakładach przepracował 33. lata. Na emeryturę przeszedł 31 grudnia 1980 roku.

Aktywnie uczestniczył w życiu zakładu i miasta. Zawodnik i działacz Kolejowego Klubu Sportowego „Polonia” w Pile; piłkarz, lata 1947-1949; kierownik sekcji wioślarskiej i kajakowej,1952-1955; wiceprezes organizacyjnego w zarządzie KKS „Polonia” Piła, 1947 – 1961. Od kwietnia 1963 r. do 1980 r., skarbnik Rady Zakładowej ZZK, odpowiedzialny za działalność sportowo-turystyczną, rekreacyjną i kulturalną na rzecz załogi ZNTK.

Członek chóru męskiego „Echo”(1947-1950) i zespołu rewelersów działających przy Radzie Zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy – ZNTK Piła; długoletni członu chóru mieszanego „Halka”, przewodniczący Rady Programowej Domu Kultury „Kolejarz”. Inicjator powstania młodzieżowej orkiestry dętej przy Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Zawodowej ZNTK w Pile. Na początku lat 80. wiceprezes Zarządu Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, opiekun m.in. pilskiego chóru „Halka”.

Inicjator wielu imprez masowych, w tym festynów w Dniu Dziecka w Parku Miejskim. Popularyzator tradycji oręża polskiego, organizator rajdów specjalnymi pociągami na pola bitewne, do Siekierek, Malborka, Kołobrzegu, w których uczestniczyło przeciętnie 1200 osób, pracowników zakładu i mieszkańców Piły. Innym przykładem takiej działalności Tadeusza Heinzla były sobotnio- niedzielne biwaki pod namiotami na Wale Pomorskim, w Zdbicach i Nadarzycach. Przy organizacji tych imprez korzystał z pomocy kadry i słuchaczy Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej im. Aleksandra Waszkiewicza w Pile – kuchnia polowa, kino polowe, poczta polowa.

W latach, 1977 r. -1981 r., w dniu 9 maja, współorganizował rajdy samochodowo-motorowe z Piły do Sokołowa k/Lubasza, gdzie 7 września 1944 r. lądował desant spadochroniarzy polskiej grupy zwiadowczej.

23 września 1991 r. utworzył w Pile, Koło Terenowe Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa. Organizował spotkania weteranów wojny, wystawy pamiątek i dokumentów, spotkania z członkami Związku Ułanów Karpackich z Wielkiej Brytanii. Jego sukcesem były obchody 50. rocznicy bitwy 2 Korpusu Wojska Polskiego o Monte Cassino, w maju 1994 roku i poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele św. Antoniego oo. kapucynów „ W hołdzie poległym na polu chwały żołnierzom, którzy życie swe oddali w walce o wolność Polski na ziemi Ojczystej i poza jej granicami w latach 1939-1945”.

Wielkim przedsięwzięciem Tadeusza Heinzla były także obchody 50. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, w maju 1995 roku i złożenie pod pomnikiem na pl. Zwycięstwa brązowych gilz z ziemią pobraną z Westerplatte, Lenino, Monte Cassino, Bredy, Warszawy, Wału Pomorskiego, Berlina i Katynia.

W latach 1993-1995 inicjował różne akcje charytatywne, m. in. zbiórki żywności i odzieży, wspólnie z Andrzejem Stanisławskim przy pomocy sióstr salezjanek parafii św. Rodziny i wsparciu ZNTK w Pile organizował 14. dniowe kolonie dla 40 najuboższych dzieci w Czaplinku.

Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. do Stowarzyszenia „Wisła – Odra”, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Chętnie spotykał się z młodzieżą na rodzinnej ziemi czarnkowskiej, m.in. w Czarnkowie, Lubaszu i w Puszczy Noteckiej.

W 1982 roku był w grupie inicjatorów utworzenia Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Od 18 października 1982 do 5 października 1983 wchodził w skład Zarządu a od 6 października 1983 roku do 30 maja 1995 pełnił funkcję sekretarza Towarzystwa. Był członkiem Komisji Historycznej, działał w zespole budowy pomników i tablic pamiątkowych, m.in. pomnika obozu jenieckiego Albatros przy al. Wojska Polskiego (1985), tablicy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej na budynku Muzeum Okręgowego przy ul Browarnej 7 (1985), renowacji popiersia Stanisława Staszica w Parku Miejskim (1991). Był także w 1990 r. redaktorem 2 wydania albumu „Szkice pilskie”.

Za udział w II wojnie światowej uhonorowany został licznymi odznaczeniami polskimi i angielskimi. Natomiast za działania społeczne wyróżniono Tadeusza Heinzla : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), odznaką Zasłużony Działacz Kultury ,złotą odznaką „Przodujący Kolejarz”, srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem „Rodła”(1988), srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, złotą odznaką Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju Piły”, złotą odznaką honorową „ Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego”, odznaką honorową pierwszego stopnia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Za pracę w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły uhonorowano go godnością Członka Honorowego, 5 lutego 2004 roku.

Był niezwykle dowcipny, używał wielu powiedzonek, np. „Czy Szanowna Pani da się zaprosić… na kawę, herbatę itp.”, „Czy w tych wysokich progach będzie można uraczyć się kawą i papieroskiem”.

Bibliografia

Źródła
Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły Uchwała Nr 4 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie nadania godności Członka Honorowego

Opracowania
Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Andrzej Milczyński//Piła : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.- 2002, s. 17, 20, 23 – 27, 51 -55 ; Walczyli o wolność Polski na ziemi włoskiej/Małgorzata Łętowska//Kombatant : Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. – 2008, nr 9, s. 7.

                                                                                         Opracowala Maria Bochan