Jankowski Jan

Urodził się 20 marca 1933 w Rakujadach w gminie Skoki w powiecie wągrowieckim; zm. 25 listopada 1998 w Pile, pochowany na cmentarzu komunalnym kwatera 7A, rząd 17, grób 17

Syn Kazimierza robotnika rolnego i Anny Narożnej, wychowany w rodzinie wielkopolskiej o patriotycznych i narodowowyzwoleńczych tradycjach. Ojciec Kazimierz Jankowski był organizatorem i przywódcą strajku dzieci skockich, czynnie stawiających opór niemieckiemu zaborcy w 1906, kiedy to przez tydzień w murach skockiej szkoły – dzieci, mimo stosowanych wobec nich surowych represji – strajkowały przeciwko przymusowej nauce religii w języku niemieckim.
Żonaty z Zofią Małecką (1958), córka Lidia.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, matura w 1953; 1954-1955 słuchacz Centralnej Szkoły Związku Młodzieży Polskiej w Warszawie; 1963-1966 student zaoczny Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, mgr socjologii w 1968.

1949-1953 Związek Młodzieży Polskiej przewodniczący Zarządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu; 1953-1954 Zarząd Powiatowy ZMP, zastępca przewodniczącego Wągrowiec; 1954-1955 Zarząd Wojewódzki ZMP Poznań, instruktor; 1956 Zarząd Powiatowy ZMP Krotoszyn, przewodniczący; 1957-1961 Komitet Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej Krotoszyn, I sekretarz;

1949-1953 Związek Młodzieży Polskiej przewodniczący Zarządu Szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu; 1953-1954 Zarząd Powiatowy ZMP, zastępca przewodniczącego Wągrowiec; 1954-1955 Zarząd Wojewódzki ZMP Poznań, instruktor; 1956 Zarząd Powiatowy ZMP Krotoszyn, przewodniczący; 1957-1961 Komitet Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej Krotoszyn, I sekretarz;

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Pile, 26.06.1975-30.06.1984. Inicjator niezliczonych przedsięwzięć gospodarczych, politycznych, sportowych i kulturalnych. Był prostolinijnym, niezwykle lubianym człowiekiem, wrażliwym na potrzeby mieszkańców Piły, zwłaszcza kobiet i kolejarzy ZNTK. Cieszyła go radość innych, która dawała mu siły do działania. Inicjował budowę przedszkoli (ul. Matwiejewa, al. Powst. Wlkp, Roosevelta, Dąbrowskiego, Grabowa), mobilizował władze do wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej ( 1978 nowe skrzydło Zespołu Szkół Muzycznych, 1983 Szkoła Podstawowa nr2 ze specjalnością sportową).
Głęboko przeżywał błędy popełnione przez PZPR.

Pracowity, uczciwy, skromny, życzliwy, kibic sportowy.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski(1974); Pośmiertnie laureat plebiscytu „Pilanin XX wieku” organizowanego w 2000 roku przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły i redakcję „Tygodnika Nowego”.

Bibliografia

Źródła:
Archiwum żony Zofii Jankowskiej Zrobić więcej/Jan Jankowski, notowała Jolanta Pędziwiatr//Piła Mówi 1985. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, s. 7; Biuletyn Informacji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej//katalog.bip.ipn.gov.pl
Opracowania:
Wykaz członków wojewódzkiej organizacji partyjnej w Pile w latach 1975-1986/Waldemar Nowak//Rocznik Nadnotecki.-1986/87 R.17/18, s. 119-120,122-123; Wykaz pierwszych sekretarzy komitetów miejskich, miejsko-gminnych, gminnych PZPR w latach 1975-1986/Waldemar Nowak//Rocznik Nadnotecki.-1986/87 R.17/18, s. 131; Jankowski Jan//Tygodnik Nowy.-1998, nr 48, s. 13; Jankowski Jan powstał z województwem pilskim i zgasł…/Bola//Tygodnik Nowy.-1998, nr 50, s. VI; Władze w Pile w latach 1945-2000/Maciej Kamiński// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000 : praca zbiorowa/Marek Fijałkowski : redakcja.- Piła : Gmina Piła.- 2013, s. 59 – 62.; www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/ miejscowości; www.stowarzyszenie.1lowagrowiec.eu.

Opracowała Maria Leciej