Maciejski Stanisław

 ur. 1 maja 1923 w Bielinach, pow. kielecki, zm. 17 listopada 1993 w Pile Syn Józefa i Marianny Olubiec, żonaty z Reginą Pietrzak (1923-2009) pielęgniarką, ojciec dwóch synów Włodzimierza(1947- 2000) i Wiesława(1950) , dziadek czworo wnucząt.

Urzędnik państwowy, ekonomista o niepełnym wyższym wykształceniu. Po wojnie studiował na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Poznańskiego.

Partyzant, w ruchu oporu od 1 lutego 1940 do 15 stycznia 1945, pseudonim „Ryś”, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Batalionów Chłopskich ciężko ranny – uraz czaszki, Armii Krajowej okręgu Radom-Kielce, członek Zgrupowania Partyzanckiego „Ponury”, Placówka Bieliny, Oddział Partyzancki „Jacek ”.

Od 1945 do 30 stycznia 1961 mieszkaniec Gniezna. Pracował kolejno, od 22 marca 1945 do 28 lutego 1946 w Zarządzie Miejskim w Gnieźnie jako kierownik referatu odbudowy; od marca 1946 do 31 maja 1947 w Państwowym Zjednoczeniu Przemysłu Konserwowego Rejonu Zachodniego Państwowej Przetwórni Ryb i Mięsa Nr 20 jako referent; od 1 czerwca 1947 do 31 maja 1959 w Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Polskiej w Poznaniu Oddział w Gnieźnie jako przewodniczący; od 1 czerwca 1949 do 15 września 1950 w Gnieźnieńskich Zakładach Garbarskich jako kierownik kadr; od 16 września 1950 do 31 maja 1953 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie jako kierownik kadr; od 1 czerwca 1953 do 31 grudnia 1954 w Poznańskich Zakładach Drobiarskich, Zakładzie Jajczarsko – Drobiarskim w Gnieźnie; od 1 stycznia 1955 do 30 listopada 1955 w Spółdzielni Pracy Przetworów Papierniczych, Wytwórni Abażurów w Gnieźnie jako prezes; od 1 grudnia 1955 do 30 stycznia 1961 zastępca przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie; w latach 1956-1957 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej II sekretarz.

Decyzją władz partyjnych służbowo przeniesiony do Piły. Przez 15 lat pracował w radach narodowych miasta. Od 31 stycznia 1961 do 12 grudnia 1973 jako przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile; od 13 grudnia 1973 do 25 czerwca 1975 naczelnik Piły; od 26 czerwca 1975 do 30 kwietnia 1976 Prezydent Miasta Piły. 1 maja 1976 za zgodą Prezesa Rady Ministrów przeszedł na rentę. Do 31 lipca 1976 pracownik samorządu miejskiego.
W 1976 jako jeden z czternastu reprezentował miasto w pierwszej Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Pile.
Członek Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych od 1 marca 1945.

Członek założyciel Pilskiego Towarzystwa Kultury 21 kwietnia 1963, pierwszy prezes do 21 kwietnia 1963 do 6 sierpnia 1964.
Jeden z inicjatorów utworzenia w 1982 Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, pierwszy prezes od 18 października 1982 do 24 marca 1983. Pomysłodawca nadawania nowym ulicom miasta, nazwisk zasłużonych pilan. Uhonorowany, decyzją Zarządu Towarzystwa z 11 kwietnia 1983, tytułem Honorowego Członka Zarządu TMMP.

Członek organizacji kombatanckich : Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację 1939 – 1945, leg. 43487, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację” od 2 kwietnia 1959, a później od 2 lipca 1993 Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej od 30 kwietnia 1987, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska, Oddział Piła od 1991, awansowany na stopień kaprala.

Niezwykle energiczny, serdeczny, o ujmującym sposobie bycia. Kochał las, lubił wypoczywać w swoim domku na Płotkach. Po przejściu na emeryturę był stałym bywalcem spotkań z kolegami na tzw. herbatkach w kawiarni Wrzos.

Odznaczenia i wyróżnienia : Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1974, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1964, Krzyż Partyzancki 1947, Odznaka Grunwaldzka 1947, Złota Odznaka im. Janka Krasickiego 1965, Odznaką Tysiąclecia za działalność społeczną 1966, Brązowy i srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 1967 i 1973, Odznaka „Za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację”1978, „Medal XXX – lecia Ludowego Wojska Polskiego” 1973, Medal 40-lecia Polski Ludowej 1984

Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej” 1971, Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” 1963, Srebrna Odznaka „Za zasługi dla kolarstwa polskiego”1968, Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych” 1986

Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” 1962, Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego” 1976, Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju Piły”1977, Honorowa Odznaka „Za Zasługi w Rozwoju Pilskiej Organizacji ZSMP” 1978

Bibliografia

Źródła
Archiwum Urzędu Miasta Piły. Teczka osobowa Stanisław Maciejski, Archiwum rodziny Maciejskich, Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Opracowania Panie Przewodniczący : rozmowa z Stanisławem Maciejskim (Piła 1962); romawiali M.J. i M.S.//Ziemia Nadnotecka.- 1961, nr 9, s.6-7 : il; Pilskie Towarzystwo Kultury//Ziemia Nadnotecka.- 1963, nr 5, s.8; Kalendarium pilskie : 1974, 1976/Lech Cabański//www.dzienniknowy.pl/aktualności; Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Andrzej Milczyński//Piła : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.- 2002, s. 15-18, 51-52, 59-60 :il.; Jeśli zapomną o nich, ty Boże na niebie zapomni o mnie : lista członków Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej – Okręg Wielkopolski zmarłych w latach 1989 – 2011//Kościan 2012, s. 89-90; także//www.wbc(Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).pl ; Władze w Pile w latach 1945 – 2000/Maciej Kamiński// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000, praca zbiorowa pod red. Marka Fijałkowskiego.- Piła 2013 s.56 – 60

Opracowała Maria Bochan