Skibicki Wiktor Julian

ur. 1 marca 1913 w Ostrowie Wielkopolskim, zmarł 8 stycznia 2007 w Pile, pochowany na Cmentarzu Komunalnym, kwatera 10/c, rząd 7, grób 5

Pionier powojennej farmacji w Pile

Urodził się w Ostrowie Wlkp. jako syn Cecylii i Juliana, mistrza kominiarskiego. Miał troje rodzeństwa. W Pleszewie, gdzie rodzina zamieszkiwała od 1917r., ukończył szkołę podstawową , a następnie Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Po uzyskaniu matury, rozpoczął studia na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego.
Studia przerwała II wojna światowa. Od października 1939 r. pracował jako pomocnik aptekarski w Pleszewie, a od 1941 do sierpnia 1944 w Koźminie Wielkopolskim. Następnie został skierowany do apteki w Śremie.

Po wojnie kontynuował, przerwane w 1939 r., studia farmaceutyczne. Absolutorium akademickie uzyskał 27 września 1945 r., natomiast dyplom ( nr 947) magistra farmacji otrzymał 15 marca 1946 r. W tym samym roku przeniósł się wraz z rodziną do Poznania i do 30 kwietnia 1947 pracował w Poznaniu, w Aptece Mickiewicza przy ul. J. H. Dąbrowskiego, której właścicielką była p. Majerowicz. W 1947 roku Izba Lekarska w Poznaniu złożyła mu propozycję objęcia apteki w Pile. Do Piły przybył 25 kwietnia 1947 r. W maju 1947r. został kierownikiem pilskiej apteki przy ówczesnym pl. Wolności 9 , przemianowanym następnie na pl. Więźniów Politycznych (obecnie skrzyżowanie al. Piastów i 1-go Maja). Był jedynym w okolicy farmaceuta z dyplomem magisterskim. W grudniu tegoż roku wykupił placówkę na własność od Urzędu Likwidacyjnego Ziemiach Zachodnich. Był właścicielem apteki do 9 stycznia 1951, do dnia znacjonalizowania aptek prywatnych. Wówczas władze miasta zaproponowały magistrowi Skibickiemu ponownie posadę kierownika. Był jej kierownikiem nieprzerwanie do 31 grudnia 1980 roku. W 1966 aptekę przeniesiono na pl. Zwycięstwa.
W 1981r., po 41 latach pracy w zawodzie farmaceuty przeszedł na emeryturę.
W ostatnich latach życia był słuchaczem pilskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Całe swoje życie zawodowe poświęcił dla innych. Od dnia przybycia do Piły włączył się w organizację służby zdrowia w mieście i w powiecie pilskim. W latach czterdziestych uczestniczył w powołaniu i zorganizowaniu lokalnych struktur Polskiego Czerwonego Krzyża.

Cechami osobistymi Magistra była pedantyczna sumienność („lekarz może się ostatecznie pomylić przy wypisywaniu recepty, aptekarz przy jej realizacji-nigdy!”), wielkopolska pracowitość i bezwzględna uczciwość. Wypracowany tą drogą szacunek środowiska oraz fundamentalna zapobiegliwość były rękojmią właściwego zaopatrzenia apteki, nawet w okresach skrajnie kryzysowych, przy powszechnych niedoborach i przerwach w dostawach leków.

Decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2002r. w uznaniu zasług na polu zawodowym i społecznym, został 4 marca 2002r. wpisany do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły. Był współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 22.06.2005r. został obdarzony godnością Członka Honorowego TMMP.

Od 1960 roku należał do Stronnictwa Demokratycznego, pełnił funkcję skarbnika koła, następnie przewodniczącego Koła Administracji a później współzałożyciela i przewodniczącego, do września 1986 roku, Koła Pracowników Służby Zdrowia.
Był oficerem rezerwy(podporucznikiem) Ludowego Wojska Polskiego, służbę wojskową odbył w okresie studenckim.

Żonaty (od 1941) z Anną, z domu Biskup, która przez lata prowadziła księgowość apteczną, ojciec Bożeny(ur. w 1942, zm. w 1964) i Jerzego(ur. w 1943). Prywatnie był człowiekiem spokojnym i pogodnym. Kontynuował i rozwijał starą farmaceutyczną sztukę precyzyjnego sporządzania leków, ale słynął również z przygotowywania wybornych nalewek. Świetnie grał w brydża. Opowiadał znakomite anegdoty o pilskich lekarzach kilku pokoleń. Znał ich inaczej niż pacjenci- poprzez jakość warsztatu zawodowego, a więc m. in. sposób ordynacji i dobór medykamentów. Był jednych z pierwszych w powojennej Pile właścicieli prywatnego auta(DKW). W 1949 doznał poważnych nieprzyjemności (wezwanie do Urzędu Bezpieczeństwa) z powodu udekorowania w Święto Bożego Ciała okien prywatnego mieszkania biało-żółtą chorągiewką papieską. Zarzucono mu propagowanie symboli obcego państwa, czyli w tym wypadku-Watykanu….

Odznaczony : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(1984),Srebrnym Krzyżem Zasługi(1977), Medalem Rodła(1989,) Medalem 40-lecia PRL(1984), Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”(1991), Odznaką Honorową PCK IV stopnia (1975),Odznaką Honorową ”Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”(1975), Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi w rozwoju województwa pilskiego”(1988), Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi w rozwoju województwa pilskiego(1976), Odznaką Honorową „Za Zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”(1973), Odznaką Honorową „Za Zasługi w rozwoju Piły”(1981).

Bibliografia

Źródła:
mgr Wiktor Skibicki, dokumenty i materiały/oprac. Wojciech Kicman- Piła marzec 2004
Spis fachowych pracowników służby zdrowia// Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1961
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Pile(APPOZP), Akta miasta Piły z lat 1812-1950, Sprawy organizacyjne służby zdrowia. Sprawozdania okresowe i statystyka z lat 1948-49, 12/213 APPOZP, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile-Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1951-1973, 193/531
APPOPZ, Akta miasta Piły z lat 1812-1950, Protokoły posiedzeń i uchwały MRN w Pile, 12/39, 12/40
APPPOPZ, Akta Miasta Piły, Zarząd Miejski w Pile, Wydział Zdrowia 12/213
Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły z 22 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Wiktorowi Skibickiemu godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły
Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Artykuły i opracowania :
Walczymy o zdrowie/Tadeusz Kowalewski// Piła Mówi.- 1946, nr 11, s. 3-4; 1947, nr 9, s. 3.7; 1947, nr 13, s. 2
Przy placu Wolności/Gabriela Ciżmowska//Tygodnik Pilski.- 2001, nr 10, s. 7 : il. ;Problemy ochrony zdrowia w powojennej Pile w relacjach lokalnej prasy/Michał Początek// Przegląd Wielkopolski.- 2004, nr 4, s.42 ; Pionierzy aptekarstwa pilskiego/Michał Początek// Przegląd Wielkopolski.- 2005, nr 2, s.54-55; mgr Wiktor Skibicki, 1913-2007 : wspomnienia/Wojciech Kicman//Tygodnik Nowy.-2007, nr 3, s. B 13 ; Ochrona zdrowia w Pile w latach 1945-2000/Michał Początek// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000, praca zbiorowa pod red. Marka Fijałkowskiego.- Piła 2013 s.203.

Opracował Michał Początek