Szanowni Członkowie, Drodzy Czytelnicy

Witamy w 40 roku działalności naszego Towarzystwa. Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony, którą systematycznie wzbogacamy o nowe treści. Polecamy lekturę „Kalendarium pilskiego 2022” i „Słownika pilan” , uzupełnianego o nowe hasła. Serdecznie dziękujemy Autorom, którzy dotąd współtworzyli z nami ten „pilski słownik biograficzny”. Zapraszamy innych badaczy regionu do współpracy w tym zakresie.

W bieżącym roku, w ramach tworzonego przez nas kompendium wiedzy o mieście, planujemy kontynuowanie prac nad digitalizacją prasy pilskiej, publikację     pierwszego tomu „Słownika pilan”, podjęcie prac nad „Słownikiem ulic” i organizację wspólnie z instytucjami badawczymi i stowarzyszeniami, konferencji naukowej, pt. „Znani i nieznani pilanie”.

Jednocześnie informujemy, że jest jeszcze do nabycia  książka „Nasza historia ZNTK w Pile. 1908-2008”, opracowana przez Piotra Serówkę i zespół byłych pracowników Zakładu. Wydawcą książki są wspólnie TMMP i wydawnictwo „Media”.

„Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w  Pile po drugiej wojnie światowej, to karty miasta, które zaczynają się od lutego 1945 roku. To jednocześnie historia wpisana w dzieje wielu pilskich rodzin, w  tym członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, których rodzice, bądź rodzeństwo, a niektórzy osobiście pracowali w  zakładzie. (…) W  imieniu Zarządu TMMP dziękuję Panu Piotrowi Serówce, autorowi książki za propozycję przyjęcia patronatu i  pomocy merytorycznej. Była to dla nas nobilitacja i jednocześnie zobowiązanie”.  

Jednocześnie informujemy, że kontynuowane są prace polegające na gromadzeniu materiałów dokumentujących inne działania zakładu oraz „prezentujące” ludzi, którzy w nim pracowali z podkreśleniem ich udziału we współtworzeniu miasta.

Zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru i archiwaliów.  

Siedziba TMMP znajduje się w sercu miasta, przy ul. Spacerowej pod nr 7

Z poważaniem Maria Bochan