Piotr Hieronim Alfons

Urodził się 20 maja 1909 roku w Drużyniu k. Grodziska Wielkopolskiego, zm. 28 stycznia 1980 roku w Pile.

Rodzina : rodzice Józef, nauczyciel poznański i Waleria z domu Madaj; rodzeństwo – Zofia, Witold, Marian; żona – Irena z domu Begdon; dzieci – Andrzej i Janina. Inżynier budownictwa lądowego

Pierwszy architekt miasta Piły, 1955-1974

W okresie międzywojennym : matura w Poznaniu, studia w Państwowej Szkole Budownictwa w Poznaniu, oraz praca w Nowym Mieście nad Wartą i we Wrześni. Przez całą okupację, od 1939 roku był zatrudniony w Zarządzie Miejskim we Wrześni jako pracownik techniczny. Uratował m. in. pomnik poległych pod Sokołowem, ukrywając jego rozebrane części na składowisku materiałów budowlanych.

Po wojnie na krótko powrócił do Poznania, skąd jeszcze w 1945 przybył do Piły. 1 kwietnia 1946 podjął pracę w Starostwie Powiatowym w Trzciance, w Powiatowym Referacie Odbudowy w Pile. W 1955 roku został zatrudniony przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile na stanowisku Architekta Miejskiego. Funkcję te pełnił 20 lat, do 1 stycznia 1975 toku, do dnia przejścia na emeryturę. W tym też czasie kierował Terenowym Zespołem Usług Projektowych w Pile.

Lata pracy zawodowej inżyniera Hieronima Piotra wyznaczają kolejne etapy odbudowy powojennej Piły. Początkowo kierował podnoszeniem się miasta z gruzów, nadzorował roboty porządkowe i prace polegające na odzyskiwaniu tych budynków, które można było jeszcze uratować.
Później wraz ze zespołem urbanistycznym utworzonym w 1960 roku przystąpił do opracowania nowoczesnych założeń urbanistycznych dla miasta. Pod jego nadzorem zostały zrealizowane m. in. takie projekty, jak przebudowa Placu Zwycięstwa, wytyczenie węzła komunikacyjnego przy Placu Konstytucji, zabudowa ulic 14 Lutego i Śródmiejskiej oraz budowa pierwszego w regionie wieżowca „Piła wita”, gdzie sam później zamieszkał w skromnej kawalerce.
Pracował także jako pierwszy inspektor nadzoru w utworzonej w 1957 roku Pilskiej Spółdzielni mieszkaniowej.

Aktywność zawodowa nie wypełniała jego codzienności. Od 10 lipca 1946 pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Pile , w dziesięcioleciu 1950 – 1960 sprawował mandat radnego. W 1946 roku należał do organizatorów pamiętnej Wystawy Przemysłu, Handlu i Rzemiosła. Podobnie w 1959, jako komisarz kierował przygotowaniem Wystawy Przemysłu, Drobnej Wytwórczości i Handlu, którą mieszkańcy mogli oglądać od 22 do 27 lipca, na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, przy ul. Teatralnej. Był także autorem plakatów reklamujących wystawę.
W maju 1947 roku wszedł w skład Społecznego Komitetu Odbudowy Rodzinnego Domu Stanisława Staszica.

Nigdy nie dbał o dokumentowanie własnych dokonań. Pracę traktował jako służbę miastu i mieszkańcom. Dbał o to, by była ona użyteczna dla normalnego funkcjonowania miasta. Opracowując plany przestrzenna zagospodarowania śródmieścia, zabiegał o zachowanie ładu przestrzennego oraz o zachowanie zieleni. Jego marzeniem było stworzenie z Piły miasta ogrodu.
Podczas wolnych chwil, których miał niewiele, jako zapalony myśliwy wyrywał się do lasu.

Nigdy nie dbał o dokumentowanie własnych dokonań. Pracę traktował jako służbę miastu i mieszkańcom. Dbał o to, by była ona użyteczna dla normalnego funkcjonowania miasta. Opracowując plany przestrzenna zagospodarowania śródmieścia, zabiegał o zachowanie ładu przestrzennego oraz o zachowanie zieleni. Jego marzeniem było stworzenie z Piły miasta ogrodu. Podczas wolnych chwil, których miał niewiele, jako zapalony myśliwy wyrywał się do lasu.

Bibliografia

Źródła:
Archiwum Urzędu Miasta Piły. Teczka osobowa Piotr Hieronim; Archiwum TMMP, karta : Piotr Hieronim Alfons/Józef Olejniczak; Archiwum Państwowe w Pile, zespół : 55/193/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile,1946 – 1974. Cz. Architektura i budownictwo z lat 1950 – 1973.

Opracowania:
Wystawa Przemysłu, Handlu i Drobnej Wytwórczości w Pile//Głos Pilski .- 1959, nr 2, s. 8; nr 3 – 4, s. 10; O Wystawie Przemysłu, Drobnej Wytwórczości i Handlu w Pile//Tamże .- 1959, nr 5, s. 5 : il.; Pilski bedeker kulturalny//Tamże.-1960, nr 8/9, s. 8; Kalendarz ważniejszych wydarzeń miasta Piły od 14 II 1945 do 31 XII 1958 r.//Rocznik Pilski.- 1960, R.1, s. 155,159; Ludzie Regionu[Hieronim Piotr]/P. Kondrat//Ziemia Nadnotecka.- 1974, nr 3, s. 2 : portr.; Hieronim Piotr: 1909-1980/Sylwetki znaczących pilan : wybór/Alicja Biela//Piła : Pedagogiczna Biblioteka Publiczna. – 2006, s. 84 -85 : portr.; Hieronim Piotr : plebiscyt „Pilanin XX wieku”.- Tygodnik Nowy.- 2000, nr 42, s. X : portr. ; Planowanie i rozwój urbanistyczny miasta Piły w latach 1945-2000/Tomira Łęska – Oleszak// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000 : praca zbiorowa/Marek Fijałkowski : redakcja.- Piła : Gmina Piła.- 2013, s. 100 – 101.

Opracowała Maria Leciej