Nie żyje Jan Arski 


13 stycznia  2023 r. zmarł Jan Arski, dziennikarz i publicysta, animator kultury, były redaktor naczelny Tygodnika Pilskiego.

Urodził się w 1938 roku w Hałuszczyńcach koło Tarnopola. Studiował na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej (1959-1961) i na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1964-1969). Pracę dziennikarską zaczął od współpracy z Ilustrowanym Kurierem Polskim (1963-64) i Głosem Koszalińskim (1964-65).   Był sekretarzem (1965-1973) a potem redaktorem naczelnym (1973-1979) pilskiego miesięcznika „Ziemia Nadnotecka”.  Współorganizował Pilskie Turnieje Poetyckie.

W latach 1979-2002 pracował w Tygodniku Pilskim – jako sekretarz redakcji (1979-1982) i redaktor naczelny (1982-1987). W 1987 roku został przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Wydawniczo-Prasowej „Akapit”, która w latach 1990-1996 była wydawcą Tygodnika Pilskiego.

W 1982 należał do grona założycieli Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Był współzałożycielem i wiceprezesem powstałej w 1990 roku Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol oraz współzałożycielem, wiceprezesem a od 2004 roku prezesem pilskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Współtworzył Samodzielne Koło Terenowe nr 106 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile.

Swoje publikacje wydawał w powstaym w 2002 roku Wydawnictwo Media Zet. Był autorem i współautorem szeregu książek i artykułów popularnonaukowych m.in. „Materiały do dziejów szkolnictwa średniego powiatu wałeckiego w XX-leciu Polski Ludowej”, „40 lat Wałeckiego Centrum Kultury, czyli jak Kopciuszek został księżniczką”, „Agnieszko wróć!”, „Powrót Agnieszki”, „Tak daleko, a tak blisko : Kresowiacy nad Gwdą i Notecią”

Uhonorowany został  m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1976), nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1977). Jego biogram  opublikowano w „Leksykonie polskiego dziennikarstwa” (2000).

Data pogrzebu             21 stycznia 2023

Różaniec          11.30

Msza Święta:   12:00 w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych Piła, ul. Złota 1

Ceremonia pożegnalna: 13:00 w sali ekumenicznej
Cmentarz: komunalny  Piła, ul. Motylewska